Lærer de innsatte å tilgi

En kvinnelig fange var dømt til døden og kjent skyldig i en alvorlig forbrytelse i Uganda. Hun var så bitter at hun ikke kunne snakke. Hun bare gråt. Gjertrud Iga, Troens Bevis sin innfødte misjonær i landet, hjelper fanger til å tilgi.

 

Gjertrud Iga er Troens Bevis sin innfødte misjonær i Uganda. Siden 1982 har hun brukt mye av tiden til å besøke fanger i forksjellige fengsler. Hver tirsdag har hun en bibelstudie i kvinnefengselet.

Hun forteller at hun her traff en kvinnelig fange som var dømt til døden og kjent skyldig i en alvorlig forbrytelse.

– Hun var så bitter at hun ikke kunne snakke. Hun bare gråt det meste av tiden. Jeg fortalte henne at hvis hun ville tilgi sine anklagere ville Gud høre hennes bønner, slik vi lese i Matteus 6:12 –14. Hun hadde tatt imot Jesus Kristus som sin frelser , men fruktene av hennes nye liv var ikke synlige. Atskillelsen fra sin kjære mann og sin datter, og det å være en dødsdømt fange hadde gjort henne meget bitter. Hun hatet alle, både fengslets ansatte og innsatte, og fangenes barn. Etter at hun ble arrestert kom ukjente og brant ned hennes hus om natten, og slik ble hennes mann og datter drept. Selv tror hun det var en hevnaksjon.

Hvordan kan jeg tilgi?
– En gang spurte hun meg: «Hvordan kan jeg tilgi de som satte fyr på huset vårt, slik at min mann og mitt barn ble drept? Jeg fortalte henne at det var ikke lett hvis hun ikke var helt overgitt til Jesus Kristus, slik Johannes 15:5 og Matteus 19:26 lærer oss: Jesus sa, «jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.» og «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.». I Filipperbrevet 4:13, sier Paulus: «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Etter at vi leste disse versene, ledet jeg henne i en leksjon om tilgivelse og konsekvensene av et utilgivende hjerte, ved å bruke Jesus lignelse om den ubarmhjertige tjeneren. (Matteus 18:21-35) Vi diskuterte dette, og jeg fikk veilede henne, slik at Herren åpnet hennes åndelige øyne og hun fikk se nødvendigheten av å tilgi. Hun er nå en fri og lykkelig kvinne. Be for henne og andre, at de må få oppleve Guds nåde og kjærlighet i sine problemfylte liv. Jeg hilser alle Troens Bevis partnere med ordene fra 1. Korinterbrev 15.58: «Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelig, og gjør stadig fremgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves.»

Hær av nådens tjenere
Troens Bevis har i dag nesten 800 innfødte misjonærer som forkynner evangeliet. De virker alle i land som har opplevd fryktelige ting de siste årene eller under regimer der det er harde kår for befolkningen. I fjor sommer kunne Troens Bevis sin nett siden fortelle at al-Quida hadde 18,000 terrorister på verdensbasis. Disse sprer hat, død og fortvilelse. Troens Bevis har i motsetning en hær av nådens tjenere som forkynner tilgivelse, forsoning og frelse.

 



 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter