Ber til frelse og helse på krydderøya Zanzibar

19 innfødte evangelister på Zanzibar ber til frelse og helse for øyas befolking i ferieparadiset.

 

De siste månedene har Troens Bevis sine 19 nasjonale misjonærer bedt til frelse med minst 53 personer av den lokale befolkningen, på krydderrøya utenfor Tanzanias øst kyst.

Zanzibar er kjent for sin krydderhandel av nellik og blanding av afrikansk og arabisk kultur. Den har de siste årene vært et populært feriemål, med sine eksotiske opplevelser og fine strender for vestens turister, men øya preges også av konservative muslimer som setter sitt merke på kultur og skikker.

Øya, som tilhører Tanzania, har en befolkning på 621.000. På grunn av øyas beliggenhet har den en rik handelshistorie som begynte 700 f. Kr.

Fra det 12. til det 15. århundre ble byen et mektig handelssenter for gull, elfenben, tre og slavehandel. Med handel fra Øst kom også Islam som rotfestet seg på øya i det 11. år hundre.

I 1963/64 gikk øya fra uavhengighet til å bli en del av republikken Tanzania. Dermed ble også den arabiske minoritetsgruppen som hadde hersket erstattet med den afrikanske befolkningen som var i flertall.

Gjennom arbeidet til den danske misjonæren Egon Falk i Tanzania, fikk Troens Bevis anledning til å underholde flere innfødte misjonærer på øya. Evangeliet har tradisjonelt hatt harde vekstvilkår på Zanzibar, men de nasjonale misjonærene forteller allikevel om mennesker som kommer til tro på Jesus og søker inn i fellesskapet til menighetene.

– Jeg elsker Jesus av hele mitt hjerte for han har forvandlet mitt liv og gitt meg frihet og glede. Jeg er takknemmelig fordi jeg kan være med på å forkynne de gode nyhetene om ham og oppleve at mennesker blir frelst, forvandlet og satt fri i Jesu navn. Jeg har bedt med 6 personer til frelse i løpet av de siste månedene, og en stor forvandling har funnet sted i deres liv. Noen av dem var besatt av onde ånder og levde i stor frykt. Andre var bundet av alkohol og meget fattige. Jesus har forvandlet deres tilværelse, og de kommer trofast i kirken til de forskjellige møtene, skriver Mussa, en av misjonærene.

Flere av de 19 forteller også at de ber for syke som blir friske.

– Ofte er det syke som trenger hjelp og forbønn. Mange ganger opplever jeg at Jesus griper inn momentant og helbreder de syke eller setter de som er bundet i frihet. Jeg har også bedt til frelse med flere den siste tiden og gleder meg over forandringen som etterhvert blir synlig i deres familier og hjem, skriver Samweli.

Misjonærene opplever at det er mye skepsis til evangeliet på øya, der de fleste er preget av en blanding av Islam og afrikansk folketro. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter