Sigøyner konferanse i Ukraina

Sigøynerne i Ukraina og Ungarn har ikke opplevd en slik vekkelse som Romanifolket har andre steder i Europa. Derfor har Troens Bevis i den senere tid gått inn i dette området ved å støtte sigøyner misjonærer og hjelpe til med undervisning og konferanser.

 

De ungarsktalende sigøynerne har ikke opplevd en slik vekkelse som andre deler av Europas sigøynere har. Ved hjelp av brevkurs, misjonsskole og innfødte misjonærer arbeides det for å nå dette målet.

Misjonskonferanse
På en konferanse på forsommeren i Ukraina deltok sigøynere fra Munkács og Ungvar og sigøynerlandsbyene rundt. Det var Svein Egil Fikstvedt, lærer ved Troens Bevis sin misjonsskole, og som nå er pastor i Froland Misjonsmenighet, og Bjørn Olav Thune, daværende leder for innfødte evangelist misjon, som underviste, oppmuntret og forkynte. Misjonskonferansen het ”Sigøynerkirken i Kristus, og ble holdt sammen med ”Sigøynerkirken til den levende Gud” og den innfødte misjonæren Jonas Janos. (se egen historie: Jonas Janos: Sigøyner for Jesus)

Akkurat denne kirken har lykkes i å starte arbeid og menigheter på 6 andre steder.

Helbredet i magen
Folk kom både til tro og ble helbredet på de åpne kveldsmøtene og de andre samlingene. Flere syke vitnet om legedom. Ett par dager etter konferansen traff teamet på Szilvia og hennes mann i landsbyen Ruski Komaroc. Hun fortalte at hun hadde blitt helbredet for en sykdom i magen på ett av møtene, og at hun nå kunne spise all slags mat og at magen fungerte var normalt igjen.

-Jeg trodde Gud hadde glemt meg, så bare det å komme på konferansen var herlig, men han helbredet meg, jublet Szilvia.
Szilvia hadde vitnet om det som skjedde med henne til mange i landsbyen sin, og nå hadde hun med seg en venn med smerter og sykdom som også ville ha forbønn.

Etter at vennen til Szilvia fikk forbønn ute på landsbymarkene, utbrøt han spontant: -Vi takker Gud for at han sendte dere til oss!

Inspirerer til vekst
Hensikten med konferansen var å oppgløde og utruste flere av de troende sigøynerne til å bli sterke støttespillere for å se menighetsvekst og nye menigheter bli plantet blant de mange tusen ungarsktalende sigøynerne i området. Det er denne visjonen Troens Bevis jobber opp mot i samspill med andre misjoner. Ved å holde mindre predikantseminar, utdanne nasjonale vitner på misjonsskoler og arrangere større sigøynerkonferanser setter evangeliet stadig flere hjerter i brann. 

Jobber for samme mål
Kalman Harka, som driver TB sin brevskole på ungarsk, har mange ungarsktalende sigøynere som elever. Kalman  var for øvrig elev ved Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt på 90 tallet etter at han flyktet fra det Sovjetstyrte Ungarn. Siden reiste han tilbake til sitt hjemland og tok fatt på arbeidet med å evangelisere og plante menigheter. Og med årene har han fått stadig større nød for sigøynerne. Da menigheten til Jonas Janos startet opp arbeidet i  landsbyen Surte, hadde mye av grunnlaget  blitt lagt fordi hundre sigøynere allerede hadde tatt Aril Edvardsens brevkurs gjennom Kalman Harka.

Troens Bevis støtter per i dag 3 personer som virker fullt eller delvis blant de ungarsktalende sigøynerne i Ukraina og Ungarn. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter