Misjonsskolen dobler antall elever

Misjonsskolen har doblet antall elever fra i fjor. Dette på tross av at flere bibelskoler sliter sterkt med rekruttering. 13. september kunne Sarons Dal ønske det nye elevkullet velkommen til et nytt skoleår på Troens Bevis Bibel og Misjons Institutt.

Elevene blir møtt av en ung og dynamisk lærerstab som har bred erfaring fra misjon og ungdomsarbeide.

Den nye rektoren, Svien Trælandshei, føler at det egentlig er naturlig at antall elever varierer noe fra år til år, men legger til at med en nesten helt ny lærerstab på plass har skolen dermed  fått en helt ny kontaktflate som nok kommer dem til gode nå.

Av de 22 ungdommene og voksne som nå inntar skolebenken i Sarons Dal er det 13  som går første året , 4 som går andre året og 5 som forstetter på tredje året.

Blant første års elevene er det en kvinne fra Sudan som kom som flyktning til Norge med sine 2 barn i fjor, og en mann fra Burundi som også kom som flykting for 5 år siden.

Misjons fokus
I tillegg til å sitte på skolebenken vil elevene få god anledning til å prøve seg i misjonens tjeneste både i inn og utland.

Første års elevene  får to 10 dagers praksisturer høst og vår i tillegg til en 4 ukers misjonstur i juni.

Andre års elevene får i tillegg til undervisning på skolen  to 6 ukers praksisturer høst og vår i tillegg til en 4 ukers misjonstur i juni.

De fem eleven ved tredje året er utplassert nesten hele skoleåret. De skal til Østerrike, Jesus Kirken i Tromsø, Betel menigheten i Hommersåk, Filadelfia i Lyngdal og de Frie Evangeliske i Spangereid ved Lindesnes.

Fordi misjonsskolen er tilknyttet Sarons Dal får eleven også innblikk i hvordan en av Norges største misjonsorganisasjoner drives, tverrkulturell evangelisering  og fordeler av Troens Bevis sine mange kontakter i misjonsfeltet. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter