Kristen ”enhetsbombe” utløst i Benin

Det var en sprengfull møtehall i kunstmuseet i Porto Novo i Benin da startskuddet til ”Misjon og Partnerskap” gikk av stabelen 7. – 10. september 2005.

 Det var 800 deltakere på det strategiske misjonsseminaret som Harald Mydland fra Troens Bevis hadde tatt initiativet til. Misjons- og enhetskonferansen i Porto Novo var Mydlands fjerde evangeliske framstøt i Benin, tilrettelagt av Troens Bevis’ nasjonale kontaktperson, Claude Sossa.

– Pr. i dag er det 30 unådde folkeslag i dette fattige vestafrikanske landet, men som også har mange flotte menneskelige resurser, sier Mydland.

– Under den etterfølgende gruppediskusjonen detonerte ”bomben”, forteller han. -Den Hellige Ånd hadde virket kraftig på hjertene til deltakerne, og overbevist dem om nødvendigheten av å stå sammen. Nå ville de nedlegge alle ”stridsvåpen”, og samle seg om den viktigste oppgaven Jesus har gitt oss av alle, nemlig det å bringe evangeliets gode nyheter til alle verdens folkeslag, stammer og tungemål.

Kristent nettverk
– I første omgang planlegges et form for kristen union eller fellesskapsnettverk helst på nasjonalt plan og med bred representasjon. Claude Sossa ble utfordret til å ta lederansvaret.

Noe av det første de vil gjøre er å kartlegge de ressursene som hver av menighetene besitter; ulike tjenester og nådegaver, materielle ressurser, etc. Tanken er å trekke veksler på hverandres styrke og samordne de tilgjengelige ressursene mest mulig, for å få enda bedre slagkraft utad, sier Mydland.

– Ambisjonsnivået ble lagt temmelig høyt: På grunn av den store nøden og fattigdommen mange steder, samt en enorm mangel på skrive- og leseferdigheter, vil de prøve å løfte hele samfunnslivet i landsbyene omkring.

– Så langt de makter det, vil de forsøke å skaffe midler til blant annet sykehus og skoler, foruten det aller viktigste: Evangeliseringen; de evige verdiene, som vil ha ”fortrinnsrett”. Så snart som mulig vil de starte opp i to av landets 12 distrikt, Oueme og Plateau, som ligger i sørvest. Målet er etter hvert om mulig å påvirke hele nasjonen.

Gode resultater
Dette var Mydlands fjerde kampanje i Benin. 
Rapportene fra landet tyder på at 3-4000 har søkt frelse under og i etterkant av de tre første kampanjene. Et like stort antall tar brevkurset ”Det nye liv” fra Sarons Dal, uten å belaste Troens Bevis’ brevskolebudsjett da de nasjonale har selv oversatt og trykket opp kurset. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter