Ber for misjonspartnerne

Forholdet mellom Troens Bevis og misjonspartnerne er helt unikt. Hver uke tar Mary imot telefoner fra partnere som har misjonsspørsmål – men også behov for bønn og samtale.

– Det er veldig hyggelig med alle de positive tilbakemeldingene vi får, forteller Mary Elisabeth Helland.

– Mange ringer tilbake og forteller om bønnesvar eller at det rett og slett hjalp å få prate ut med noen.

Hver uke er det flere partnere som ringer til Troens Bevis. Enkelte har spørsmål om prosjekt de støtter eller ting de har lest. Men stadig flere ringer til Troens Bevis også når krisene slår til i livet.

Mary Helland, som er Troens Bevis sin stemme til partnerne, har gått bibelskolen i Sarons Dal og jobber på avdelingen for innfødte misjonærer.

– Til de som ringer inn med bønnebehov forteller jeg at vi samler oss hver dag på avdelingen etter lunsj og ber for behovene som er kommet inn. Men det hender jo også at jeg tilbyr meg å be direkte på telefonen, avhengig av hvilken vending samtalen har tatt.

Mary tilbyr også i enkelte tilfeller å sende ut en salveduk, etter bibelsk mønster. Mange ringer inn for å be om forbønn for andre, gjerne familiemedlemmer som er syke, og da kan det være trosstyrkende å få en salveduk de kan bruke når de ber for den som er syk. Og andre syntes rett og slett det er godt å legge salveduken under hodeputen eller gå rundt med den i lommen sin.

– Men det er tydelig at mange også bare har behov for at noen lytter til dem. De trenger rett og slett å få utøst hjertet sitt, og så føler de seg mye bedre.

Hun merker spesiell stor pågang på telefonen rett før jul og rett før påske hvert år. Da er det mange som er ensomme, og de som strir med sorg får det ekstra tøft. Hun legger heller ikke skjul på at det kan være tungt å få del i byrdene som folk bærer på, og at det kan være samtaler som følger henne i en tid etterpå.

– Men jeg føler allikevel at det er veldig givende og utviklende å snakke med partnerne. Jeg kjenner virkelige at Gud er med meg, og at jeg ofte får de rette ordene. Og det er heller aldri det samme som gjentar seg, forteller Mary, som selv ber Gud om visdom når folk trenger trøst eller råd.

Troens Bevis Verdens Evangelisering har i alle år lagt vekk på at organisasjonen ikke er en menighet, og oppfordrer derfor alle stevnedeltagere og partnere til å søke regelmessig felleskap i en lokal menighet. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter