Muslimsk brorskap åpner dørene

Det muslimske brorskapet i Senegal har nå åpnet dørene for Aril og Rune Edvardsen.

Senegal, som styres av muslimske brorskap på alle nivåer, åpner nå dørene for en evangelisk kampanje og muslimsk-kristen dialog-konferanse i mars.

Etter 4 turer til landet for å forberede den kommende kampanjen, lyktes det Rune Edvardsen å samle 30-40 topp brorskapsmedlemmer til en middag i Senegals hovedstad Dakar.

Styres av brorskap
Landet styres av politiske og religiøse ledere, som alle er med i det som ser ut til å være forskjellige forgreninger av den muslimske ”Sufi”-bevegelsen. Ifølge Rune Edvardsens observasjoner, må senegalesere være knyttet til et brorskap for å få adgang til utdannelse, jobb, politiske verv osv. Dette har utestengt de få kristne i landet fra å delta i det politiske liv.

Det var derfor helt spesielt da det endelig lykkes å samle 20-30 ledere fra brorskapet til en felles middag sammen med katolske og evangeliske pastorer. Begivenheten var så unik at den også ble omtalt i landets aviser.

Ambassadør gratulerte
Under middagen gratulerte ambassadør El Hadj Moustapha Cissé, Aril og Rune Edvardsen for initiativet til denne samlingen som, ifølge ham selv, hadde brakt samarbeidet mellom muslimene og de kristne i landet ett skritt videre.

– Presidenten er overbevist om at man avverger mange av de problemene resten av verden sliter med ved å begynne en forbyggende kristen-muslimsk dialog allerede nå, fortalte ambassadøren.

Ambassadøren betrakter freds-og harmoni konferansen til Aril Edvardsen i Dakar i mars 2006 som begynnelsen til en planlagt dialog mellom muslimer og kristne i myndighetenes regi i juni.

Samarbeid kritisk for kampanjer
Aril Edvardsen er svært fornøyd med turen til Senegal og sier at han ser på det som helt nødvendig å få til et positivt samarbeid med de muslimske lederne før han holder evangeliske kampanjer i Islamske land. Han mener dette er hovedgrunnen til at hans kampanjer i land som Pakistan og Sudan kunne bli gjennomført med så gode resultater. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter