Bibelsk blinkskudd

I tusener av år har Bibelen fortalt om to konger i Hasor, i tiden mellom Josva og Debora. Israelske arkeologene ”har funnet dem begge” – Jabin I og Jabin II. Dette kan kalles et bibelsk blinkskudd.

Hasor, i Øvre Galilea var den største byen i Kanaans land, landet vi i dag kaller Israel. De arkeologiske utgravinger, som blant annet ble ledet av Israels mest berømte arkeolog, Yigal Yadin, har vist at byen dekket et område på ca. 80 hektar (80 000m²). Byen, som var en kananittisk kongeby, var på sitt mektigste mellom ca. 1800-1300 f.Kr.
Hasor kontrollerte et viktig sted med vannforsyning på den store handelsruten mellom Egypt og Mesopotamia (Babylon og Assyria). Hasor er omtalt flere ganger som en mektig handelsby, både i tekster fra Mari ved elven Eufrat, og tekster fra Egypt.
I Bibelens Dommerbok fortelles det følgende om Hasor: ”Da (dommer) Ehud var død, gjorde Israels barn igjen det som var ondt i Herrens øyne. Og Herren overgav dem i Jabins, Kanaans konges hånd. Han regjerte i Hasor.
Hans hærfører var Sisera, som bodde i Haroset-Haggojim. Israels barn ropte til Herren, for Sisera hadde ni hundre jernvogner, og Israels barn var i hård trengsel i 20 år”. (Dom. 4:1-3)

Hasor brent 3 ganger
Deretter forteller Bibelen at Gud oppreiste Debora og Baraks 10 000 som beseiret Siseras hærer, og renset landet fra de hedenske kanaanittiske livsfilosofier. Disse Baraks 10 000 er ”modellen” for Troens Bevis partner-og massemediaforening Club 10 000, som driver Troens Bevis massemedia-evangelisering.
Bibelen beskriver Deboras og Baraks seier, og konkluderer: ”Slik ydmyket Gud på denne dagen Jabin, Kanaans konge, for Israels barns øyne. Og Israels barn hånd lå tyngre og tyngre på Jabin, Kanaans konge, til de helt hadde gjort ende på Jabin, Kanaans konge” (Dom. 4:23-24).
Arkeologene som har holdt på med utgravingene av Hasor, har funnet ut at Hasor ble ødelagt og BRENT tre ganger: 1). Ca. 1400 f.Kr. 2). Mellom 1300-1200 f.Kr. 3). Like før 1100 f.Kr.

Mystisk Jabin 2
Arkeologene har funnet leirtavler og bevis for at Hasor hadde en konge ved navn Jabin (hebraisk: Ibni) som de daterer til like før 1200 f.Kr. Det passer veldig godt på kong Jabin som var konge i Hasor på Deboras og Baraks tid. Den bibelske kronologi viser at Israelsfolket under Josva, inntok det meste av Kanaans land ca. 1408-1390 f.Kr. og at Debora og Barak styrte Israel ca. 1234-1195 f.Kr.
Men det syntes ved første blikk, som om arkeologene fikk et problem, da de fant spor etter en kong Jabin nr. 2 i Hasors ruiner. Og denne kong Jabin, som de nå kaller Jabin I, regjerte før den kong Jabin som dateres til før 1200 f.Kr. og som nå blir kalt Jabin II.
Kunne navnet Jabin være en tittel eller et navn? Og det var et navn, men hvem var da Jabin I som regjerte før Jabin II? Fantes han i Bibelen?

Bibelsk blinkskudd
Ja, Bibelen skyter blink igjen. I Josvas bok 11:1-8 fortelles det om når Israelsfolket begynner å innta Kanaans land ca. 1408-1390. Da de hadde inntatt den sørlige delen av landet vender Josva seg mot nord. Da møter vi Kong Jabin I.
Bibelen forteller at Jabin (I), kongen i Hasor hørte om alt dette. Da sendte han bud til alle kongene i den nordlige del av Kanaan. Alle disse kongene, under ledelse av Jabin (I), samlet seg i vår tids Huleh-dal, og kjempet mot Josva og Israel.
Israelsfolket vant en stor seier, og Josva inntok Hasor og brente byen. Bibelen forteller at Hasor var hovedstaden for alle disse kongerikene i nord. Men ingen andre av byene som lå der på sine høyder, brente Josva opp. Det var bare Hasor Josva brente opp. (Josva. 11:10-13)
I tusener av år har Bibelen fortalt om to konger i Hasor i tiden mellom Josva og Debora. Og de israelske arkeologene ”har funnet dem begge” – Jabin I og Jabin II. Dette kan kalles et bibelsk blinkskudd.

Referanser:
Bruce R. Gordon: Regnal Chronologies. Internet: Canaanite City-States.
Jacqueline Schaalje: Hatzor Archaeology in Israel. Internet.
Dr. Wayne Horowitz og Prof. Aaron Schaffer: A Fragment of a letter from Hazor. Israel Exploration Journal 1992.

Kilde: Troens Bevis bladet for desember, 2005

For å lese andre bibelstudier av Aril Edardsen, se også Relaterte nyheter under: 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter