10 000 personer kom til tro

– Troens Bevis sin modell med predikantseminar og evangeliske møter gir alltid resultater, sier Harald Mydland. På to kampanjer i India kom 10.000 personer til tro.

Redaktøren for bladet Troens Bevis har i 2005 holdt 2 kampanjer i India. Inspirert av Aril Edvardsens strategi med predikantseminar på dagtid og evangeliske møter på kvelden, har han i flere år holdt kampanjer i egen regi. Mydland bruker også Troens Bevis sitt brevkurs til oppfølging av de frelses søkende.

– På mine to kampanjer i nabobyene Bobbili og denne gang Parvati Puram i det nordøstlige hjørnet av Andhra Pradesh-staten, like ved grensen til Orissa, har nær 10 000 mennesker til sammen søkt frelse. Første kampanjen ble holdt i april 2005 og den siste nå i november, forteller Mydland.

Rundt 1500 mennesker som har deltatt på de daglige predikantseminarene er blitt undervist, inspirert og sterkt utfordret til å gå til distriktene omkring med evangeliet.
– Seminaret fokuserte i stor grad på misjon og kristen enhet, forteller Mydland.

Forstrer ung misjonsglød
På seminaret i april tok Harald Mydland med seg en tidligere elev ved misjonsskolen i Sarons Dal, Håkon Vestersjø, som fikk være med å undervise på predikantseminaret.
I november tok han med seg sin datter Silvia som medforkynner på predikantseminaret.

– Det er faktisk veldig bra å benytte kvinnelige predikanter på slike seminarer. De framstår som gode forbilder for de mange kvinnene som deltar. Silvia, i likhet med Håkon, holdt dessuten appeller i forkant av kveldsmøtene, forteller Harald.

Legedom for de fattige
På grunn av den enorme fattigdommen i disse distriktene, dårlig hygiene og utsatthet for sykdommer, forteller Mydland at mange lider av kroppslige smerter.

– Jeg må si at Bibelens ord om Jesus som «smertenes mann» kom til meg da jeg lyttet til de mange vitnesbyrd om folk som hadde opplevd Guds kraft til helbredelse, jfr. Jesaja 53.
– Flere godt voksne vitnet om helbredelse for svaksynthet. Nå kunne de se helt klart. Andre vitnet om dårlig hørsel som var blitt helbredet, stive armer og fingre som ble legd, vonde rygger og mageproblemer som forsvant.
– I kampanjen i april var det blant annet ei lita jente med vannhode som ble helbredet og en ung kvinne med flekker av spedalskhet, samt en rekke andre plager, legger han til.

Flotte mennesker
– Inderne er noen fantastisk flotte mennesker. De er svært vennlige og fredeligsinnet, veldig positive til utlendinger og ærlige. Dessuten fins det en enorm åpenhet og hunger etter evangeliet på kveldsmøtene. Under møter som dette får vi virkelig se og oppleve evangeliet som Guds kraft, slik Bibelen sier, stadfester Mydland. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter