Tente fredsvarden i Sokndal

– Som å hoppe etter Wirkola, sa Erik Solheim, utviklingsminister i den nye rød-grønne regjeringen Stoltenberg, da han etterfulgte Aril Edvardsen som taler på fredsseminar i Hauge i Dalane i 4. oktober 2005.

Myssa/Mydlandsbygda i Sokndal kommune, lengst sør i Rogaland, hadde kledd seg i sol og vakre høstfarger da flere hundre interesserte bygdefolk var samlet under den offisielle åpningen av den såkalte Fredsvarden, 4. oktober 2005.

Sokndal kommunes ordfører, Gudmund Holmen (Ap), ledet samlingen på fjellet mellom de to bygdene; Myssa og Mydland, der nåværende utviklingsminister, Erik Solheim, tidligere partileder i SV i 1987-97, tente fredsilden. Solheim ble hentet til regjeringen Stoltenberg fra rollen som spesialrådgiver i UD, og mangeårig fredsmekler på Sri Lanka.
Solheim fortalte engasjert om Norges og sin egen rolle som internasjonal fredsmekler, og roste Sokndal kommune for det flotte initiativet med fredsvarden.

Aril Edvardsen fulgte opp med oppfordring til alle mennesker om å stå sammen og leve i fredelig sameksistens, trass i ulike religiøse ståsteder. Han advarte mot fundamentalismens farer; enten det dreier seg om politisk eller religiøs fundamentalisme.
– Vi må kompromisse som mennesker for å leve sammen. Er vi trygge på det vi selv står for, kan vi være sjenerøse og vise toleranse overfor hverandre, poengterte Aril Edvardsen blant annet.

I Frans av Assissis ånd
Fredsvarden ble åpnet på fødselsdagen til den fredselskende italienske munken, Frans av Assisi, som også er oppnevnt som skytshelgen for varden.
Varden består av stein fra alle landets kommuner. På det tidspunkt varden ble bygget var det 433 kommuner i Norge. I tillegg er det hentet stein fra Svalbard og den franske byen Assisi. Sokndal ble i 2003, som den første kommunen i Norden, medlem av den italienske bevegelsen, Cittaslow; der hovedmålet er å bedre livskvalitet og skape identitet til lokalsamfunnet.
Varden skal være et samlingssted der målet er å skape fred mellom mennesker, både når det gjelder mindre ting i hverdagen, og større anliggender som går på fred mellom ulike folkeslag. Den er også et symbol på at Sokndal er Norges største bergverkskommune.
Etter samlingen på fjellet ved Fredsvarden, ble det arrangert fredsseminar om Det gode liv i Sokndal, avholdt i bygdas storstue Soknatun. Her talte først Aril Edvardsen og deretter Erik Solheim med flere.

Avsluttet kjærlighetsuken i Sokndal
Tenningen av fredsvarden og etterfølgende seminar markerte avslutningen av den såkalte ”kjærlighetsuken” i Sokndal kommune.
Initiativtaker til kjærlighetsuken er friskusen Olav M. Lundø, som i 2003 mottok den nasjonale frivillighetsprisen som ivrig forkjemper for alt frivillig arbeid i Norge. Lundø er kjempefornøyd med gjennomføringen av arrangementene i anledning tenningen av Fredsvarden.
– Jeg legger stor vekt på symbolikken i dette med en fredsvarde; at vi bygger den i Frans av Assisi’s ånd, betoningen av arbeidet for fred i verden, dette med å hjelpe de fattige, samt spredningen av evangeliet, sier Olav M. Lundø.

– Aril Edvardsen fikk jo visjonen om å drive verdens evangelisering her i Hauge i Dalane, og offentliggjorde sitt kall like nedenfor fjellet her på Myssa bedehus, den 27. mars 1960. Derfor var vi svært glade for at han kunne delta under denne markeringen.
– Erik Solheim har sine familiære røtter fra gården Hegdal i Sokndal. Dette visste vi ikke på forhånd da Solheim ble spurt om å tenne fredsvarden. I etterkant ser vi at mange små enkeltelementer under dette arrangementet ble knyttet sammen på en forunderlig måte, sier en begeistret Olav M. Lundø, som også kan røpe en liten ”hemmelighet” med fredsvarden:
Innstøpt blant de mange steinene fins også en liten stein fra byen Stolbsi i Hviterussland. Byen ligger i den delen av Hviterussland, som den lokale pinsemenigheten i Hauge i Dalane har hatt som sitt bønneområde i 35 år.
Aril Edvardsen er forøvrig invitert tilbake som taler under ”kjærlighetsuken” som finner sted siste uken i september 2006 i Sokndal kommune.

Kilde: Troens Bevis for desember, 2005

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter