Reiselogg fra misjonsskoleelev

– Nå ventet skarer hvite som sne på den kjekke mannlige studenten fra Troens Bevis Misjons Bibel og Misjons Institutt … eller var det bare skarer av hvit sne jeg ville møte? Les reiseloggen fra misjonsskoleelev på praksistur i nord.

”Forventningen var stor da jeg satt på flyet til Nord-Norge. Praksistidens taksameter hadde nå begynt å tikke. Flyhjulene tok stolt bakken og et hvin i bremsene tilsa at nå var SK-4477 trygt nede på jorden. Folkene i ”jernfuglen” klappet ikke slik som på Charterturene i de gode 80-årene på veg til Kanariøyene. Men det spilte liksom ingen rolle. For nå var ”verdensevangelisten” kommet til Nord…. Nå ventet skarer hvite som sne på den kjekke mannlige studenten fra Troens Bevis Bibel og Misjons Institutt… Eller var det bare skarer av hvit sne jeg ville møte?
Etter å ha kjempet meg ut av ”flykroppen” klatret jeg utålmodig ned den glatte, stålbelagte flytrappa. Ingen ballongslipp, spillende musikkorps eller rød løper var rullet ut… Det var da jeg innså at det stort sett kun er superevangelister i stjerneklassen som kjører ”privatjet”.

Top-Gun’en fra Kvinesdal
Lenger nede i ankomsthallen ble jeg møtt av kvindølen Frode Moi. En bredskuldret kar på ca 1.90 på sokkelesten. Vi håndhilste på hverandre med et fast grep. Frode var mannen som skulle lose meg gjennom praksistiden på 6 uker.… Han var tidligere en av ” Top–Gun’ene” uteksaminert i fra TBBMI ved forlegningen til Aril i Sarons dal. Nå ungdomsleder i Pinsemenigheten Smyrna i Kirkenes. Vel fremme ved destinasjonsstedet tok jeg inn i ”Evangelistsuiten”. Et enkelt hverdagsrom sparsommelig innredet med dunkel belysning. Men med fine lyse farger på veggene som lyste opp rommet og gjorde det til et flott krypinn i de 6 ukene jeg tilbrakte der.

Bra med litt dødtid
Menigheten har søndagsmøte hver søndag kl 18.00. Bønnemøte hver torsdag kl 19.00. Menigheten har i tillegg besøk av forkynnere som kommer innom. Dagen bestod av morgensamling kl 11.00. Andakt, bønn og gjennomgang av daglige gjøremål i menigheten. Her kunne det i perioder bli noe dødtid. For min del passet det bra da jeg brukte den ledige tiden til studier.

Pizza gla’ ungdom
Aktivitetene i menigheten for ungdommene innbefatter en ungdomsgruppe i menigheten. Denne gruppen samles hver onsdag mellom kl. 16 – 22. Aldersgruppen her er stort sett mellom 15 – 18 år. Her ble jeg tatt vel imot. Menigheten fungerer som et samlingssted for ungdommer i Kirkenes og omegn, hvor man kommer sammen og treffer andre ungdommer og har ulike aktiviteter. Her kan nevnes billiard, bordtennis, film og sosialt samvær. Her er det en lett og uformell stemning. Disse er glad i pizza….

Nord-Norsk humor
Pinsemenigheten Smyrna tilhører den klassiske pinseretningen i Norge. Menigheten har ca 60 medlemmer. Her ble jeg også tatt vel imot. Søndagsmøtene består stort sett av eldre medlemmer. Den nordnorske kulturen fremkommer klart og tydelig da den er preget av mye humor og selvironi. Folk er direkte og ”går ikke rundt grøten”.

Gjestfrie nordboere
Vi foretok oss en reise til Vardø, Lakselv og Honningsvåg, hvor vi prekte og delte Guds Ord. Menighetene stilte med overnattingsplass og vi var der i en periode på én til tre dager før vi dro videre. Her møtte vi mange gjestfrie og hjertelige mennesker. Den nordnorske naturen opplevde jeg som svært innbydende og håper på å få anledning til å reise tilbake.

Pastorkonferanse i Murmansk, Russland
Vi tilbrakte også 6 dager i Murmansk, hvor vi deltok på et pastorseminar bestående av pastorer og ungdomsarbeidere fra Russland, Norge, Sverige og Finland. Det ble satt av god til å bli kjent med hverandre. Dette var lærerikt og spennende.

Kalt inn på teppet av russiske myndigheter
Vi opplevde også å bli kalt inn på teppet til russiske myndigheter da vi var for sent ute med å få stemplet passene våre – noe vi skulle gjort etter tre dager. Det er en regel de russiske myndighetene har for utenlandske turister. Dette var vi var uvitende om. Men etter å ha fått med oss en russisk tolk ned til et offentlig kontor ble vi ilagt en bot av de russiske myndighetene pålydende 1000 rubler (ca 250 norske kroner). Dette etter å ha underskrevet en stor bunke papirer jeg ikke har noe anelse om hva var. De første tre dagene i Murmansk innkvarterte vi oss i leiligheten til en eldre russisk kvinne. Forresten rart å se de kulturelle forskjellene i Norge og Russland når det gjelder standarden på leilighet vi er vant med i vårt eget land. Vi besøkte også en menighet i Murmansk som hadde møte i et gammelt teater fra tiden da Russland var lukket. Bygningsstilen og innredningen bar også preg av den kommunistiske stilen. Vi hadde med oss russisk/engelsk tolk. Møtet var berikende.

Hva jeg lærte
Jeg opplevde det som berikende å observere hvordan en menighet er sammensatt, og ikke minst hvordan den fungerer i praksis. En ting er den teoretisk delen man får innsikt i gjennom studier. Men teori og praksis går ikke alltid hånd i hånd. Gjennom å være tilstede over en periode vil man få innsikt i hvordan ”lemmene” i en menighet er sammensatt og hvilket arbeid som gjøres. Det var interessant å observere at folk i menigheten hadde ulike syn på enkeltsaker. Men alle gjorde sitt til at det skulle være et trygt sted å være.

Jeg fikk raskt prøve meg på menighetsoppgavene i menigheten. Jeg delte Guds Ord og prekte på møtene. Denne turen har bidradd till at jeg har fått en økt forståelse for andre mennesker og misjonens viktighet. Jeg har også blitt utfordret og fått verdifulle erfaringer jeg kan bruke siden. Jeg fikk også øynene opp for at alt arbeid er like verdifullt for Herren.
Gud vil at evangeliet skal nå ut til verdens ender. I Matt. 28 vers 20 sier Han videre; ”Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”
Og da er det opp til meg å tjene Gud der han setter meg. Dette omfatter alle arbeidsdager, skoledager, gode dager og dager som kan være utfordrende. For min del liker jeg best den svenske oversettelsen av bibelen som sier ”Alla slags dager”. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter