Terroristaksjon styrket Saudi-Arabers tro på Jesus

Hotellbombene som eksploderte i Jordan i november skapte død og fortvilelse. Men en uventet konsekvens av terroristenes aksjon, ble at en mann i Saudi Arabia fikk styrket sin nye tro på Jesus.

 

En mann som er bosatt i Saudi Arabia og er halvt jordansk og halvt Saudi Arabisk har i en periode hatt kontakt med ”Miracle”-kanalen over MSN.

To ganger i uken snakker han fast med en veileder på kanalen, der de leser Bibelen sammen og ber til Jesus. En av dagene for MSN-møtet er hver fredag. Saudi Araberen vil gjerne opprettholde dette som fast bønnedag, bare at han nå ber til Jesus.

Usedvanlig glad
11. november, dagen etter at 3 hotell ble rammet av bomber i Jordan, var han usedvanlig glad på telefonen, forteller ”Miracle”-kanalens rådgiver.

– Jeg spurte hva det kom av og han svarte at hans datter jobbet på et hotell som lå veldig nærme de tre som eksploderte. Han fortalte at han hadde tvilt på om han hadde valgt den rette trosveien inntil den dagen bombene drepte 57 og skadet over 300 menensker. Han følte veldig sterkt at Jesus hadde passet på datteren hans så ikke noe ondt hendte henne.

– Dette gjorde at jeg holder fast ved Jesus og er blitt mer sikker på at jeg har valgt den rette veien, sier den Saudi Arabiske mannen.

Han har også kontaktet døtrene sine for å høre om det er i orden at veilederen fra ”Miracle”-kanalen ringer dem. Det er det, og nå har veilederen fått nummeret til datteren i Jordan.

Vekkelse blant arabere
Det pågår nå en vekkelse i den arabiske verden gjennom alle TV-programmene som når ut til dem. Det er i dag 6 kristne kanaler på arabisk, og ”Miracle” er en av dem.

– Det er ikke alltid enkelt for dem som tar imot Jesus i disse landene, sier oppfølgingslederen ved kanalen.

– De behøver våre bønner spesielt når muslimske TV-program nå har begynt å snakke om denne vekkelsen og opplyser at det er mange som forlater Islam.

2005 legger an til å bli et nytt rekordår angående respons på ”Miracle”-kanalen. Saudi Arabia ligger nå på toppen med flest positive kommentarer og åndelige spørsmål etter programmene. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter