Liten menighet med stort misjonsengasjement

– Arbeidet ut fra Sarons Dal bærer mye frukt. Derfor har vi valgt å kanalisere en betydelig del av vår misjonsinnsats gjennom Troens Bevis, sier Nils Inge Pedersen og Ove Lars Østigård i pinsemenigheten Kilden i Rauma.

– Vi er en relativt liten menighet i Åndalsnes-området og har følgelig begrensede muligheter til selv å nå de unådde med evangeliet. Men alle i menigheten vår er enige om at vi skal ha et sterkt misjonsengasjement, sier Ove Lars Østigård, som sammen med Nils Inge Pedersen utgjør lederskapet i den vesle pinsemenigheten Kilden i Rauma.

Selv om menigheten ikke kan skilte med de store medlemstall har de et misjonsengasjement som langt overgår mange andre menigheter. De praktiserer prinsippet om at den som gir vil selv bli velsignet tilbake.
Menigheten har vært større før og har blitt mindre på grunn av fraflytting, men de vil ikke redusere sitt misjonsengasjement. Tvert imot: De gleder seg over å kunne være en velsignelse til de unådde folkeslagene.

Bærer mye frukt 
– Det verdensomspennende misjonsarbeidet som har gått ut fra Sarons Dal i flere tiår, har vist seg å bære mye frukt. Vi søker Guds ledelse i dette med å gi, og opplever at nettopp virksomheten i Sarons Dal er et sterkt og godt arbeid vel verdt å støtte.

– Derfor har vi valgt å kanalisere en betydelig del av menighetens misjonsinnsats gjennom virkegreinene til Troens Bevis Verdens Evangelisering, sier Østigård og Pedersen, som understreker at mange av menighetens medlemmer også har støttet Troens Bevis på privat basis gjennom en årrekke.

– Vi har stor respekt for de prioriteringer som foretas i Sarons Dal. Derfor øremerker vi ikke vår støtte, men overlater til dere å anvende pengene der de trengs mest. Vi har en holdning i menigheten der vi jevnlig forkynner og understreker betydningen av tienden. Derfor har menigheten alltid hatt relativt god økonomi, forteller Østigård.

– Vi har egen tiendekonto som benyttes til aktuelle nødhjelpsprosjekter, blant annet gjennom Karis Misjon i Sarons Dal. I tillegg har vi en egen misjonskonto som benyttes til ulike misjonsformål. Vi støtter også andre misjonsprosjekter, i tillegg til den støtte vi gir gjennom Troens Bevis, vi misjonerer også ved bruk av våre driftsmidler.

Sterkt lokalt engasjement
Utover misjonsengasjement vårt søker vi hele tiden å så Guds Ord ut også i lokalsamfunnet, noe som vi betrakter som meget viktig, understreker Østigård.

– I våre møteannonser har vi derfor alltid med et bibelsitat, og Jesu navn blir alltid nevnt. Poenget er at Guds Ord må spres ut slik at det kan bære mest mulig frukt overalt hvor folk leser det.

Anbefaler andre menigheter til økt misjonsinnsats
– Vår anbefaling til alle menigheter er følgende: Vær en givende menighet. Dette fører bare til positive ting og stor velsignelse tilbake, sier Østigård.
– Sterkt misjonsinnsats utad gir vekst tilbake til hjemmemenigheten. Dette har alltid vært vårt mål. Det er viktig at folk gir etter den ledelse de kjenner fra Gud, som er Høstens Herre.

– Med de gode erfaringer vi har hatt gjennom mange års kanalisering av misjonsmidler gjennom Sarons Dal, anbefaler vi gjerne denne formen for misjon også overfor andre som vil øke sitt misjonsengasjement, sier Pedersen og Østigård. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter