Sendte 100000 kroner til nødhjelp i Abkhasia

I høst stod Aril Edvardsen og Jan Egil Omdal i bresjen for en innsamling til Abkhasia. Landet er i stor nød, men får ikke hjelp fordi det er svartelistet.

 

CNN, BBC og andre internasjonale TV-selskaper har i det siste hatt rapporter om forferdelige forhold i land som ikke er ”politisk korrekte”, og ikke blir anerkjent av FN og verdenssamfunnet. Dermed blir de svartelistet og får ikke offentlig bistand og humanitær nødhjelp. Og uavhengige humanitære organisasjoner som prøver å hjelpe i politisk ukorrekte områder med mat, medisiner og klær får heller ingen statlig støtte.
Et av landene på svartelista er Abkhasia i Kaukasus ved den nordlige kysten av Svartehavet.

Vakkert land
Abkhasia er et vakkert land og litt mindre enn Vest-Agder og Vestfold fylker til sammen. Folketallet på ca. 600 000 består av russere, armenere, mingreller og swaneter, i tillegg til abkhasere. Alle folkeslag i Abkhasia støtter landets bitre selvstendighets kamp.

Kampen for frihet
Da Sovjetunionen stod for fall i 1990, proklamerte Abkhasia seg som en selvstendig republikk etter å ha vært innlemmet i Georgia siden 1931. I august 1992 angrep Georgia det lille landet i en forferdelig krig som varte i over ett år, avbrutt av mange våpenhviler.
I september 1993 hadde abkhaserne ved hjelp av nabofolk drevet georgierne ut. Abkhaseren Vladislav Ardzimba, som hadde vært professor i Hetittenes historie ved universitetet i Moskva, ledet forsvarskrigen mot Georgia, og ble deretter landets første president. Men sporadisk bombing fra Georgias flyvåpen pågikk helt til 1995.

Fra 1995 opprettholdes freden av 3 000 russiske fredsstyrker, som igjen overvåkes av 136 FN-soldater, uten at Abkhasias kamp for selvstendighet har blitt anerkjent av verdenssamfunnet. Fra 1995 har landets grenser vært blokkert av Russland og Georgia, og folket lider av sult og arbeidsledighet i et land hvor store deler er utbombet. Men abkhaserne satser alt på å være en fri nasjon, slik de var i gamle dager.

Fortvilet nød
Troens Bevis har gjennom sin humanitære gren Europe Aid, og Karis Misjon, prøvd å hjelpe Abkhasias enorme sosiale og humanitære nød. Men på grunn av ”politikk” har det inntil nå vært umulig å transportere varer og nødhjelp med trailere til Abkhasia, fordi alle nabolandene har stengt grensene.
Det er et fortvilet behov for det mest grunnleggende sykehusutstyr, så som senger, rullestoler, operasjonsutstyr, engangssprøyter, medisiner, etc. Etter å ha vært blokkert siden 1993, mangler sykehus, barnehjem, pleiehjem og aldershjem alle ting. Mange familier trenger også mat og klær.
Troens Bevis har forsøkt å få inn humanitære transporter, både via Russland og fra Tyrkia over Svartehavet, men disse forsøk over mange år har vært nytteløse.
Men det finnes én dør som nå er åpnet.

En åpen dør
Troens Bevis’ hovedrepresentant i Russland, biskop Ivan Checkhunov i byen Sochi, som ligger 1 times kjøring fra Abkhasia, har funnet en åpen kanal.
I Sochi, en moderne by i dagens Russland, kan man kjøpe alt som Abkhasia trenger. Med kontanter fra Troens Bevis’ Europe Aid og Karis Misjon, har biskop Ivan kjøpt og fått inn to hjelpesendinger til Abkhasia fra Sochi.

I et brev til Aril Edvardsen den 12. juli i år, fra guvernør Valery Bganba i Abkhasias provins Gagra, forteller guvernøren at han og biskop Ivan har klarert med myndighetene på grensen mellom Russland og Abkhasia at transporter fra Sochi nå kan komme gjennom grensen til Abkhasia.
Troens Bevis har gjort gjentatte forsøk på å få økonomisk støtte fra norske og danske myndigheter til humanitær hjelp for Abkhasia – til ingen nytte. Men svaret er kontant; Abkhasia er ikke ”politisk korrekt”, så landets 600 000 mennesker må fortsatt lide.

Derfor satte Troens Bevis i gang en aksjon for Abkhasia i høst med støtte fra folk i flere kommuner i Vest-Agder og Rogaland, som heller tenker på menneskers nød, enn på det som er ”politisk korrekt”. Aril Edvardsens og Jan Egil Omdal holdt det de kalte ”Solidaritetsfestivaler” i flere kirker og kulturhus. Den humanitære hjelpen fra denne aksjonen skulle være på plass i Abkhazia til jul, og bringe mer glede til det lille folket.
Til sammen kom det inn 100 000 kroner til denne aksjonen, som ble sendt videre 25. november 2005.

Kilde: Troens Bevis bladet for desember 2005. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter