Kristne ledere med hedensk Guds bilde

Aril Edvardsens tar ett oppgjør med flere kristne ledere han mener gjenspeiler et hedensk gudsbilde ved å linke katastrofer og ulykker til Guds straffedom.

 

I februarnummeret av Troens Bevis tar Aril Edvardsen direkte oppgjør med flere kjente kristne ledere som han mener gjenspeiler et hedensk gudsbilde i sin forkynnelse. I en serie på 3 artikler går han systematisk til verks og nevner flere forkynnere ved navn og eksempler på det deres forkynnelse som han mener trosser nådens evangelium.

-Når man kjenner litt til verdenshistorien, inkludert religionshistorien helt fra forhistorisk tid, vil alle oppdage at de hedenske religionene hadde et skrekkbilde av en grusom dømmende og hevnende gud. Endog vår norrøne mytologi hadde læren om slike guder, og helt fra sumerenes, babylonernes, egypternes og grekernes tider ble guder og halvguder framstilt som blodige, hevnende dommere. Derfor gikk de fleste ritualene i disse mange religioner ut på å blidgjøre disse guder gjennom alle slags ofringer, endog menneskeoffer, for å unngå straff og katastrofer. Det ser faktisk ut som om dette primitive og hedenske syn på Gud henger ved enkelte av vår tids kjente kristne forkynnere, skriver Edvardsen.

-Hvilket ”Gudsbilde” har slike predikanter? Her skilles virkelig våre veier. Jeg føler meg mer og mer annerledes blant kristne som har slike holdninger, skriver Aril Edvardsen etter å ha nevnt flere eksempler fra både USA og Norge.

Fundamentalister uten toleranse
-I vår tid har ordet fundamentalister fått en ny mening som vi alle må leve med. Fundamentalisme er i dag det vi vil kalle for ”bokstavryttere”, som ikke tar hensyn til det åndelige og virkelige innhold i deres religiøse eller politiske budskap, skriver Edvardsen. -Alle fundamentalister, enten de er sekulære fundamentalister, muslimske fundamentalister eller kristne fundamentalister eier ingen toleranse ovenfor andres synspunkter. De er kun opptatt med bokstav og ”prinsipper” og lover, og makter ikke å se lovens intensjon eller bokstavens ånd.

Sekulære fundamentalister like usympatiske
-Vi har kjent til, og avskydd både muslimske og kristne fundamentalister. I tillegg har jeg personlig vært oppgitt også over de mange sekulære fundamentalister vi har i Norge og Vesten. Nå avslører disse sekulære fundamentalister seg grundig for tiden på TV i Norge i sin motstand mot kristendommen, så nå begynner snart vanlige nordmenn og forhåpentligvis også pressefolk å forstå at sekulære fundamentalister er like usympatiske som muslimske og kristne fundamentalister.

-Også én ting bør være tydelig for alle: Verken sekulære eller religiøse fundamentalister passer inn i et demokratisk samfunn med fulle menneskerettigheter, respekt for minoriteter, religionsfrihet, pressefrihet, talefrihet og toleranse, presiserer Edvardsen.

Kilde: Troens Bevis Bladet for Februar, 2006. For å motta bladet gratis, klikk her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter