Verden trenger brobyggere – ikke uvitenhet og intoleranse

Pressemelding: Det har alltid vært en fordel å være fra Norge, når jeg har holdt mine største evangeliske kampanjer i muslimske land i over 30 år, sier evangelisten Aril Edvardsen, i en kommentar til de siste ukers opprør fra muslimske ekstremister mot alt som er norsk på grunn av bladet Magazinets publisering av Muhammed-karikaturene.

 

Jeg har alltid vært stolt over hvor positivt det har vært å ha med seg det norske flagg.
Derfor var det en ”ulykke” at nettopp det bladet som jeg har ”boikottet” og nektet å la meg intervjue av de siste 5 år, har forårsaket å ødelegge for Norges gode navn og rykte.

Det er andre gangen at Norge har vært den stygge ”ulven” i muslimers øyne på alle arabiske lands TV. Første gang skjedde da Carl I. Hagen kom med negative uttalelser mot profeten Muhammed i Levende Ord-menigheten i Bergen. Heldigvis ble Høyrestatsråden Erna Solbergs avstandtagelse fra Hagens uttalelser også sendt på alle arabiske TV-stasjoner. Det rettet opp hele saken.

Tragedien for Magazinet er den uvitenheten om Islam og den muslimske kultur som råder blant store deler av Norges kristne og nordmenn generelt. Jeg har i alle år fått trøbbel med norske kristne fundamentalister når jeg har sagt at Allah er Gud på arabisk, og er det samme ord som på arameisk-hebraisk som Jesus kalte Gud. Men disse norske fundamentalister sier at Allah er måneguden. Men den arabiske måneguden på Muhammeds tid ble kalt Hubal.

Det vi nå har sett med opprør og angrep på europeiske ambassader av frustrerte arbeidsløse arabiske ungdommer, og muslimske ekstremister, er kulturkollisjon på grunn av uvitenhet på begge sider. Særlig i Syria og Iran spiller også politikk en rolle.

Men moderne europeere ser ut til å ikke kjenne til at å lage bilder av profeten Muhammed er forbudt i Islam, slik at Muhammed aldri skal bli tilbedt slik man gjør foran kristne ikoner. Denne uvitenheten hersker også blant Europas pressefolk.

Europeere, inkludert nordmenn, har jo i frihetens navn spottet Gud, Jesus og kristendommen de to siste generasjoner. Kanskje det kan komme noe godt ut av den tragiske kulturkollisjon og fanatisme som vi nå har opplevd de siste ukene, slik at pressefriheten ikke lenger vil bli brukt til å spotte folks religion og tro.

Jeg har mange venner blant muslimske ledere i mange land, som beklager de fanatiske muslimers og arabiske ungdommers reaksjoner og angrep på europeiske ambassader, og kaller disse fanatikere for ”dumme”. Disse ekstremister etterfølger ikke Koranen som sier i Surah 33:48: ”Følg ikke opp de vantros og hyklernes befalinger, men ignorer deres frekke hån og sett din lit til Allah”. Eller Surah 28:55: ”Og når dere hører tom og oppblåst tale, så ignorer dette og si: Vi har våre gjerninger og dere har deres gjerninger. Fred være med dere, vi søker ikke de uvitende”. Islams store profet ignorerte da også all spott da han ble hånet og utskjelt som sinnsyk av en mann fra Quraish-stammen.

Jeg er glad for at både statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre har beklaget Magazinets overtramp mot muslimsk kultur, slik at de norske ambassader kan oppklare for de islamske land at dette ikke er Norges holdning. Magazinet er jo nesten ukjent i Norge og har kun noen få tusen lesere.

I dag trenger vi brobyggere i en konfliktfylt verden som kan bygge bro mellom mennesker av ulik religiøs tro og etnisk bakgrunn.
Jeg håper ikke at ekstreme politiske eller religiøse opportunister og populister i Norge vil prøve å slå mynt på dette i pressefrihetens navn ved å angripe vår statsminister og utenriksminister.

Jeg er for tiden i USA og produserer TV-dokumentarer, og her er mange i USA frekke nok til å glede seg over angrepene på europeiske ambassader, for da minker presset og motstanden fra de muslimske land mot USA. Nå er det noen her som brenner ned mange kirker i Sørstatene, desverre uten at det skjer noen folkelig protest her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter