Aril Edvardsen får positiv respons fra muslimer

Aril Edvardsen får svært positiv respons fra muslimer i programmene han deltar i på ”Miracle”-kanalen. Mange er imponert over de store kampanjene og andre gjenkjenner seg i hans lære om Koranen og Bibelen.

 

Aril Edvardsen medvirker i 2 programserier som blir sendt på Troens Bevis sin satellitt kanal, ”Miracle”-channel. Den ene serien, Islam Study, produseres i USA, og den andre ”Miracle”, lages i Sarons Dal.

”Islam Study”
Hensikten med ”Islam Study” er å finne utgangspunkt for evangeliet i Koranen, som muslimer kan forstå. Aril Edvardsen viser gjerne til historier som går igjen i både Koranen og Bibelen, som peker på evangeliet om Jesus Kristus. Ett eksempel er historien om Abraham som skulle ofre sin sønn, Isak. Denne historien kjenner muslimene også utfra Koranen. Ved å bruke dette som utgangspunkt forteller Aril Edvardsen hvordan Gud ofret sin egen sønn, Jesus, for menneskets skyld.

Fordi de fleste seerne er muslimer, referer Edvardsen for eksempel til kristne som ”People of the Book», eller bokets folk, slik de er kalt i Koranen.

Det helt unike med programserien er at Edvardsen siterer Koranen, i tillegg til Bibelen for å bekrefte og underbygge Bibelens lære at Jesus er verdens frelser. Den første serien som begynte i oktober 2005, er på 12 program og sendes på både engelsk og arabisk.

Viser respekt for folk med annen tro
– Jeg har fulgt programmene dine og syntes du har en veldig fin undervisning. Den kjærlige måten du underviser på har gjort stort inntrykk på meg, og jeg har begynt å lure på hvorfor dere er annlerledes. Jeg kjenner fred når du taler til og viser omtanke for andre, også oss som er muslimer. Jeg vil gjerne ha en bibel og ett ”Nytt Liv”-kurs, skrev en mann ifra Marokko til Aril Edvardsen, allerede en måned etter at ”Islam Study” gikk på luften.

– Programmet ditt er ovebevisende og du sårer ikke andre. Det er veldig bra å prate med muslimer gjennom Koranen. Jeg har sett at programmene dine viser respekt for muslimene og dette får en muslim til å lytte. Jeg er overbevist om at Jesus døde på korset. Jeg håper at du kan hjelpe meg, skriver Hadi fra Saudi Arabia til Aril Edvardsen.

Også  en student som studere Islam vil nå vite mer om Jesus etter å ha sett ”Islamsk Study”;

– Jeg studerer Islam (sharia) på et Islamsk universitet. Jeg vil gjerne vite mer om Jesus. Håper dere kan hjelpe meg.

Og en SMS fra Saudi Arabia sa følgende: – Du sier at Jesus er Guds sønn. Jeg vil gjerne vite mer om dette, og jeg vil gjerne at dere hjelper meg.

”Miracle”-programmet
”Miracle”-programmet er Sarons Dal sitt flaggskip og har blitt laget siden 80-tallet, da det ble sendt på en rekke statlige stasjoner i flere land. Nå sendes det ukentlig på ”Miracle”-kanalen på engelsk og arabisk. Programmet inneholder personlige vitnesbyrd om mennesker som har opplevd en spesiell berøring av Gud, enten det er en fysisk helbredelse eller hjelp på et annet plan. Flere av programmene viser også  reportasjer fra Aril Edvardsens kampanjer i utlandet. Aril holder i tillegg en kort appell hvor han snakker om alt fra tilgivelse og frelse til å forklare at terrorister ikke er martyrer, hverken ifølge Bibelen eller Koranen.

Muslimsk familie tror Jesus kan helbrede
– I mitt hus ser vi stadig på ”Miracle”, skriver en seer fra Den persiske gulf – og nå tror vi alle på Jesus Kristus. Men vi har en vanfør liten bror som bare er 3 år. I dag så vi et ”Miracle”-program der Aril Edvardsen hadde store møter og bad for syke. Og vi så Gud gjøre mirakler med vanføre og krøplinger. Jeg skulle gjerne få Arils telefonnummer og e-post adresse så han kan be for min vanføre bror. Vi tror nemlig at Gud kan gjøre min bror frisk i Jesu navn.

”Miracle”-kanalen sender 12 timer hver dag fra kl. 10:00 til 22:00 om kvelden. Nedslagsfeltet er Nord-Afrika, Den persiske gulf, Europa og Midtøsten.

Hotbird 6 (digital) 13 grader øst 11.642 Mhz H. SR:27 500.

”Miracle”-kanalen er i stort behov av nye støttepartnere. Hele kanalen og alle program som blir laget i Sarons Dal er basert på frivillige gaver. Dersom du kunne tenke deg å bli en fast støttepartner eller gi en gave, kan du klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter