To leger snakker om meningen med livet i TV-serie

En kreft spesialist og en tannlege, begge fra London, snakker om tro, liv og Kristus i en programserie som denne uken spilles inn i Sarons Dal.

 

Denne uken lages bortimot 20 nye program i serien «Christ in the Books» i TV-studio i Sarons Dal. Programmet er på arabisk og vises på Troens Bevis sin satellitt kanal, «Miracle Channel.»

Programledere er Ibrahim Elsayeh som er tannlege og Naber Mikhaeelz som er kreftspesialist ved et sykehus i London.

Det er allerede laget 39 program i serien, som begynte å gå i 2005.

– Tidligere har vi snakket om de forskjellige navnene Kristus har i Bibelen, hva de betyr for Hans karakter og hva Han kan gjøre for oss i våre liv. Vi beviste også hvorfor Jesus er Gud gjennom Bibelen, forteller Ibrahim.

Programmene som spilles inn denne uken tar for seg emner som forsjellige slags frykt, riktig og feil Gudsfrykt, fred, hvem vi er i Kristus og Kristi kraft til forvandling i menneskers liv.

– Jeg liker virkelig å snakke om livet i Kristus her på jord og ikke begrense det til kun frelse og det evige liv, sier Naber.

– Da jeg kom til Vesten fra Egypt for 12 år siden ble jeg veldig interessert i den vestlige kulturen og hva som rørte seg rundt meg i England. Det var naturlig for meg å prøve å forstå den nye kulturen. Jeg ble virkelig imponert og likte mye av det jeg så. Men ettersom jeg observerte mennesker oppdaget jeg etter hvert at problemene som menneskene opplever i Vesten, contra utviklingsland, er forskjellige på overflaten, men roten er allikevel den samme. Jeg begynte å stille spørsmålet; hva er egentlig Guds hensikt med våre liv, enten vi bor i et demokrati eller i et diktatur? På en måte er det kanskje også min egen reise jeg forsøker å forstå, resonerer kreftspesialisten, som høster av egne livserfaringer når han henvender seg til de arabiske seerne.

– Som kreftspesialist ser jeg på det som veldig viktig og tilfredstillende å lindre smerte og forlenge livet til pasientene mine. For enkelte er kanskje målet å leve lenge nok til å se sitt første barnebarn, og jeg er glad når jeg kan hjelpe dem å nå det målet, om det enn bare betyr noen måneder ekstra.

– Men jeg ser at det å gjøre Guds arbeide er mer viktig enn mitt eget. Betyr det at jeg også kan hjelpe folk å finne fred og tilfredstillelse på det åndelige plan gjennom disse programmene er jeg veldig fornøyd.

Naber skiller klart mellom sitt profesjonelle forhold til pasientene og sitt kall til tjeneste på fritiden.

– Men det hender jo at en treffer pasienter i sosiale sammenheng. Og hvis de da spør om åndelige ting finnes det ikke en lov som da nekter meg å fortelle dem hva jeg tror, forteller han.

 

Ibrahim er kanskje den av de to som kjenner det muslimske tankesett best og kan gjøre temaene relevante også for muslimer, som er en stor del av seerkretsen.

– «Miracle-kanalen» gjør folk spesielt kjent med Kristus. Kanalen er kjent i hele Midtøsten, den er kulturelt vár og behandler alle arabere med respekt, mener han.

Han legger ikke skjul på at han er veldig begeistret for denne anledningen til å fortelle De gode nyhetene i evangeliet til sitt elskede folk, araberne.

– Men vi kan ikke vinne folks hjerter om vi ikke først viser dem respekt, legger han til med er lurt smil.

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter