Praktiserer fredsprosessen daglig

Eldrehjemmet for jøder og arabere i Haifa smelter fordommer og lindrer vonde minner. ”Kjærlighet og omsorg helt til livets slutt” er mottoet for Ebenezerhjemmet, som feirer 30 år i år.

Ebenezerhjemmet i Haifa er ett i sitt slag. Her blir jøder og arabere pleiet av personer fra en rekke land, deriblant Tyskland. Men både beboere, ansatte og frivillige opplever at når fokuset er Messias og Hans kjærlighet, kan freden herske selv om det er forskjellige synspunkt.

– Vi praktiserer daglig fredsprosessen mellom jøder og arabere. Mange er opptatt av politikk og noen ganger kan diskusjonen gå høyt, men Bibelen er vårt fundament. Vi er ett i Kristus og det er vår styrke, forteller norske Jostein og Eva Aune som var bestyrerpar for senteret fra 1995 til desember 2002.

Nå er det Johnny Khory, en israelsk kristen araber fra Israel, som bestyrer hjemmet.

Feirer 30 år
I år feirer eldrehjemmet 30 år. Det ble grunnlagt av Den norske Israelsmisjonen i 1976 på en eiendom tilhørende Det Lutherske Verdensforbund. I dag er det omtrent 30 beboere fordelt på alders- og sykehjemmet, samt serviceleieligheter i tilknytning til senteret. Det eies og administreres av et internasjonalt styre, der medlemmene er oppnevnt fra flere organisasjoner.

I likhet med Troens Bevis sin visjon har Den norske Israelsmisjonen fokusert på å støtte de Jesustroende jødene i Israel slik at de kan bringe Messias til sitt eget folk.

– Det er mange gode krefter i Norge som gjerne vil hjelpe jødene hjem til Israel. De har et sterkt sosialt engasjement, men glemmer helt behovet for å forkynne evangeliet for jødene. Israel er i dag et av verdens mest unådde folkeslag med tanke på evangeliet, sa Jostein Aune til Troens Bevis i 2001.

Påsketur 2006
I april inviterer Den norske Israelsmisjonen til en påsketur knyttet opp mot det spesielle nettverket misjonen har fått etter 55 års virke i Israel.

Gjennom menighets- og evangeliseringsarbeid, undervisning og diakoni har de stått sammen med de Jesustroende i landet i alle disse årene. Immanuelkirken og menighetshuset i Tel Aviv, menighetssenteret Beit Eliahu, aldershjemmet Ebenezer i Haifa og studiesenteret Caspari Center i Jerusalem bærer alle frukt fra dette samarbeidet.

– Målet vårt er at du skal rekke å få et forhold til stedene vi besøker, og til de menneskene vi møter. Turen er lagt opp som en rundreise i Israel. En geografisk og åndelig reise som bygger seg opp mot påskehelgen i Jerusalem, forteller Johannes Kleppe, som er en av reiselederne.
Påsketuren vil by på en rundtur i hele landet og interessante møter med Jesustroende jøder og arabere.

For mer informasjon om denne reisen, klikk her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter