Storsatsing i Afrika i 2006

Det blir storsatsing i Afrika i 2006. – Vestre del av ”10/40-vinduet” i Afrika har minst frelste mennesker i hele verden. Derfor er det Troens Bevis nå satser stort på dette området, forteller Rune Edvardsen.

 – Rett etter nyttår, etter en fin juletid sammen med hele storfamilien Edvardsen i Kvinesdal, dro jeg tilbake til Afrika. Turen skulle gå til Senegal helt i Vest-Afrika og til Rwanda, Kongos demokratiske republikk og Burundi i Afrikas blødende hjerte.  Bare navnene på disse landene skulle la det ringe en bjelle hos noen og enhver. I disse mest urolige områdene i verden er det at Troens Bevis bygger sterke nettverk og menigheter. Våre kontorer og samarbeidspartnere er i stor glød og vekst. I disse landene i Afrikas blødende hjerte, ved de store sjøer i Afrikas indre, har vi oppnådd en utrolig suksess. Det er dette vi ønsker å oppnå også i Senegal, hvor vi nå starter opp med en stor kampanje, predikantseminar og freds- og harmonikonferanse fra 20. – 27. mars.

Senegal i mars måned
– Landet er muslimsk og styrt av et muslimsk broderskap. I oktober var min far og jeg sammen med de viktigste muslimske lederne, og de kristne lederne på en stor lunsj i Senegals hovedstad Dakar, der dørene ble åpnet for et større samarbeide.

Presidenten i Senegal har selv ønsket en stor dialogprosess mellom muslimer og kristne, men har ikke helt lykkes. Den muslimske leder og ambassadør Hadj Moustapaha Cisse har vært lederen for dette arbeidet og han ser her muligheten til å bruke ”vår” konferanse om en ”brekkstang” for å får president Abdoulaye Wades’ konferanse på beina i 2007. Presidentens konferanseplan inkluderer alle muslimske land.

Ellers er komiteen for vårt vennskapskorstog 20. – 27. mars i gang med forberedelser. Flygeblad og reklame på TV er på gang. Forbønnsgruppene og korene har startet jobben med forberedelser. Brevskolen for Senegal er i startfasen.

Møtet med ambassadør Hadj Moustapha Cisse
– Ambassadøren kom hjem fra utlandet på kvelden og han inviterte meg til sitt kontor sammen med pastorene Jules og Charles. Vi hadde en fantastisk stund, hvor vi samtalte om mange sider av Senegals politiske og religiøse situasjon. Denne mannen er en meget klok og vidsynt person med visjoner for et samlet Senegal. Han er Senegals ambassadør til Mekka og de arabiske land, og trolig Senegals mektigste muslimleder.

Under samtalen spurte jeg rett ut om han kunne tenke å lede hele arbeidet med vår dialogkonferanse, fordi våre kristne arrangører har jobbet tregt. Han sa umiddelbart ja. Han hadde snakket med president Abdoulaye Wade, som er orientert om saken, og presidenten blir invitert til å være vår beskytter for fredskonferansen.

”10/40-vinduets” glemte vestre del
– Når man ser evangeliseringsstrategier rundt om i verden er disse områdene de glemte steder. Vest-Afrika har minst frelste mennesker i hele verden. Derfor er det Troens Bevis nå satser stort på dette området.

Kjære Troens Bevis leser, her oppfordres du til å bli med på og støtte økonomisk ekte pionérarbeide i Senegal 20. – 27.mars. Vi er fortsatt i øyeblikkelig behov av penger til både vennskapskorstoget, predikantseminaret og fredskonferansen. Den sistnevnte inkluderer en offisiell lunsj for deltagerne, som Troens Bevis må stå for.

Afrikaplaner i 2006
– Sammen med min far planlegger vi store satsinger i Afrika 2006, med Aril Edvardsens kampanjer i Dakar i Senegal, Arusha i Tanzania og Gitega i Burundi, og mine egne kampanjer i Kongo, hvor jeg planlegger å dra til opprørområdet Masisi og Uvira, og en kampanje sammen med presidenten i Burundi, i hovedstaden Bujumbura.

Afrikas millioner skal nåes med evangeliet. 40 millioner vil dø av AIDS de neste tre år i Afrika. Millioner dør av sult og andre sykdommer. Hjelp oss!!! Vi må nå disse med evangeliet om Jesus, og vinne så mange som mulig for himmelen, sier Rune Edvardsen før han sette seg på flyet til Senegal 19. mars. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter