Pensjonistleir med dugnad i Sarons Dal

– Vi har en del praktiske utfordringer innen Sarons Dal-området, og trenger hjelp fra folk som kan tenke seg å gjøre en innsats på dugnad, forteller vedlikeholdsleder Rune Heimvoll.

I den forbindelse arrangeres det nå en pensjonistleir med dugnad i Sarons Dal  28.-2. juni 2006.

Sarons Dal tilbyr gratis kost og losji, praktiske gjøremål som blir tilpasset den enkelte person og fine sosiale samvær med åndelig påfyll om kveldene.

– Vi har en del praktiske ting som skal gjøres inne på Sarons Dal-området, og trenger hjelp fra folk som kan tenke seg å gjøre en innsats på dugnad, med alt fra opprydding i blomsterbed, maling, skraping og vasking, ja alt mulig, forteller vedlikeholdsleder Rune Heimvoll. Han legger vekt på at arbeidet blir selvsagt tilpasset den enkelte, både ut fra lyst og helse.

– Det blir også masse sosialt samvær og hygge på kveldene, legger han til. – Vi kommer til å ha møtesamlinger med åndelig felleskap. Flere krefter utenfra er også invitert til å være med å bidra på disse samlingene.

Det blir innkvartering på bibel-og misjonsskolen i Sarons Dal.

For spørsmål, kontakt vedlikeholdsleder Rune Heimvoll på tlf. 90 64 40 81.

Dugnadsuken foregår hele uken fra 29. mai – 2. juni 2006.

– Deltagerne kan komme én dag, men det er fint om de kan være med hele uka, sier Heimvoll.

Interesserte bør henvende seg snarest til Sarons Dal på telefonnummer 38 35 75 00. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter