Aril Edvardsen er blitt en av Norges mest leste forfattere

Edvardsens bøker har på sin livsbejaende måte presentert et friskt Gudsbilde og en frigjørende tro for dagens mennesker. Snart 60 boktitler og store opplag gjør han til en av Nordens mest leste forfattere.

Snart 60 boktitler og store opplag gjør Aril Edvardsen til en av Nordens mest leste forfattere. Og flere bøker skal det bli, lover han.

Enkelte av Edvardsen bøker har gått ut i 80 000 eksemplarer. Flere av hans bøker er utsolgt fra forlagene, men mange av bøkene kan enda bestilles direkte fra Troens Bevis eller i bokhandelen.

Ordet i sin makt
Aril Edvardsen har ordet i sin makt på mer enn én måte. Tusenvis av mennesker i inn- og utland har opp gjennom årene kunnet gledet seg over folketaleren fra Kvinesdal, som bedre enn svært mange har hatt evnen til å presentere evangeliets evige sannheter på en måte som folk flest har kunnet forstå.

Dette har medvirket til at Edvardsen i dag står fremst i rekken blant de nordmenn som gjennom historien har talt til flest mennesker. Resultatet er at tusentalls mennesker i vår samtid har funnet veien til en bedre livssituasjon, frelse og evig liv.

Men Edvardsen behersker ikke bare den muntlige framstillingsevne. Allerede i 1961 grunnla han misjonsmagasinet, Troens Bevis, som opp gjennom årene har gledet svært mange med sine trosfriske artikler, mange reportasjer, intervjuer og dyptpløyende artikler om evangeliske sannheter, bibelen og vitenskapen, arkeologi og historie, samt mye annet.

Med apostlenes gjerninger som forbilde
Aril Edvardsens første bok kom ut i 1964 og var dedikert ”…min familie og mine mange venner og medarbeidere omkring i Skandinavia, og de tusener av ufrelste ungdommer, hvis liv Jesus Kristus kan forvandle”. Tittelen var: ”Med Apostlenes Gjerninger som forbilde”.

Umiddelbart etter sin radikale omvendelse i 1956 begynte den unge Edvardsen sin søken etter apostolisk kristenliv, slik han fant dette presentert i Bibelen. Boken skildrer denne første tiden, hans sterke åndsdåpsopplevelse og starten på hans etter hvert verdensvide tjeneste.

Bokens blader syder av liv og pionérånd. Det er ikke vanskelig å forstå at her reises opp en tjeneste utenom det vanlige. Etter uttallige møter på hjemlige trakter og i distriktene omkring, utvides Edvardsens virkefelt snart til andre landsdeler og etter hvert det store utland.

Grunnlaget er lagt for en verdensomspennende misjonstjeneste, som knapt noen hadde trodd var mulig på dette tidspunkt. ”Med Apostlenes Gjerninger som forbilde” har siden vært Aril Edvardsen og Troens Bevis Verdens Evangelisering sitt motto gjennom alle tider.

Jobs Gud
”Problemet” med de første bøkene til Aril Edvardsen fra pionértiden er at samtlige temmelig raskt ble revet bort, på tross av at mange av dem gjentatte ganger ble trykket opp i nye opplag. Det gjør at de fleste av dem ikke fins tilgjengelig hos dagens bokhandlere. 

Ett av unntakene er ”Jobs Gud”, som utkom første gang i 1967. Dette er ikke mindre enn en fantastisk bok om guddommelig helbredelse, som gir oss nøklene til forståelsen av Jobs bok i Bibelen, en bok som for mange har ført til mye forvirring og misforståelser.

Et av siktemålene med Edvardsens bok var å rydde opp i ”vrangforestillingen” om at Gud på den ene siden vil helbrede folk, men at det samtidig er han som slår oss med sykdom. Denne boken er trykket opp i nye opplag og fins tilgjengelig i dag på Hermon Forlag, og selges også i Sarons Dal.

Boka ”Jobs Gud” anbefales på det varmeste for alle bibeltroende, ikke minst for den som sliter med sykdom og vonde tanker i den forbindelse.

Les mer om Aril Edvardsens bøker i Troens Bevis for mars.
Klikk her for et gratis abonnement på Troens Bevis bladet.

Besøk webshopen og se flere tilbud på Edvardsens bøker. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter