Rundt 6000 personer søkte frelse i Vinukonda i India

Rundt 6000 personer søkte frelse og 400 nasjonale kristne fikk undervisning i misjon da den indiske byen fikk sin første evangeliske kampanje noensinne. – Mange vitnet om helbredelse for sykdommer og plager under kveldsmøtene, forteller Harald Mydland etter hans 7. møtekampanje i India nå i mars.

Byen Vinukonda har rundt 30 000 innbyggere og ligger 5-6 timers kjøretur fra Hyderabad, hovedstaden i delstaten Andhra Pradesh. Harald Mydlands møtekampanje i tiden 15.-19. mars var den første i sitt slag i byens historie, og ble holdt på den kommunale eiendommen, Government Junior College Ground.

Kampanjen hadde en flott offisiell ramme idet kveldsmøtene ble besøkt av byens lederskikkelser, politikere, politimester, mv. På en av kveldene brakte et medlem av nasjonalforsamlingen (tilsvarende vårt storting) i New Delhi en hilsen til folket.

Treg start med skybrudd
– Forventningene var høye onsdags kveld da vi ankom det store området som var avsatt til kampanjen. Utenfor den svære plattformen var det satt opp lysrør og lyskastere over et digert område. Barna var på plass med sine flagg og sanggruppen spilte opp, men hvor var folket? lurte Harald Mydland.

Siden kampanjen var den første i sitt slag i byen, som for øvrig er sterkt preget av hinduistiske templer og avgudsdyrkelse, var folket til å begynne med noe reservert. Første kvelden bad vi derfor til frelse med kun 333 personer, et lavt antall, tatt i betraktning den store befolkningen i India.
– Da vi hørte vitnesbyrd nummer to fra dem som hadde blitt helbredet, åpnet himmelen seg og et skybrudd feide over oss, men den følge at folk begynte å løpe hjemover. Det er høyst uvanlig med regn på denne tiden av året i dette området av India, forteller Mydland.
– Men evangeliet er Guds kraft, og de neste kveldene løsnet det fullstendig. Mot weekenden strømmet stadig flere mennesker til møteområdet om kveldene; en del av dem brakt til plassen med traktorer og kjerrer fullstappede med folk. Et utrolig flott syn!

Enorm åndelig hunger
– Det er en utrolig stor glede og tilfredsstillelse å se fattige, enkle mennesker gi respons på det evangeliske budskapet ved bokstavelig talt å løpe fram til plattformen under innbydelsen til frelse.
Denne gleden skulle jeg gjerne ønske mange nordmenn fikk oppleve. Det er slikt vi normalt bare hører om, men aldri selv får ta i øyesyn. Men i India er markene hvite til høst (Joh. 4:35), og folk tar gladelig imot de gode nyhetene, sier Mydland.

Da kampanjen ble avsluttet søndags kveld var det registrert rundt 6000 navn på personer som ville ta imot Jesus som frelser. Mange av dem kom fram til forbønn flere ganger; et klart uttrykk for den glede og velsignelse de opplevde ved å gi sine liv over til verdens frelser.
De nye Jesustroende følges opp gjennom brevkurset ”Det nye liv”, fra Sarons Dal. I tillegg ble det delt ut gratis eksemplarer av Johannes evangelium på lokalspråket Telegu.
– Hungeren etter å få tak i disse heftene var enorm. Flere ganger måtte vi be folk være forsiktig slik at ingen kom til skade ved plattformen. Så stor var trengselen og iveren etter å få tak i det lille bokheftet, forteller Harald.

Mange vitnet om helbredelse
– Under kveldsmøtene ber vi også helbredelsesbønn for de mange syke og skrøpelige menneskene som har funnet veien til møtene. Hver kveld ble forkynnelsen ledsaget av vitnesbyrd fra køer av mennesker som ville fortelle fra plattformen hva Gud hadde gjort for dem. Et par av kveldene var køen så lang at vi måtte avbryte vitnesbyrdene, fordi det begynte å ble vel sent på kvelden.

Mange plages av smerter i ledd, rygg, mage, knær og legger. Andre hadde svulster, svimmelhet og skjelving, og noen hadde svakt syn, men så perfekt etter forbønnen. Noen ble satt fri fra demonisk undertrykkelse, stive armer ble rettet ut, og noen ble helbredet i taleorganene.

Ett pussig sammentreff skjedde da en hindukvinne kom til plattformen sammen med sin datter og fortalte at hennes mann hadde avvist dem begge og sendt dem på dør for 2-3 uker siden. Kvinnen gikk ulykkelig fram til forbønn. Straks etterpå ringte mannen og inviterte dem begge hjem igjen.

En annen kvinne kom frem til forbønn med den lille datteren på armen. Den vesle jenta hadde en lammelse i nakken som gjorde at hodet lå på skuldrene hennes. Etter forbønnen for de syke kunne hun løfte hodet normalt (se bilde).

Rørende innvielse på predikantseminaret
I tillegg til kveldsmøtene, som forventes å gi store ringvirkninger, ble det holdt daglig seminarer for lokale pastorer og predikanter.
Fordi kampanjen ble holdt i et område i India som nesten ikke har vært berørt av evangeliet, fantes det bare en håndfull pastorer og ledere som kunne følge seminaret. Det ble derfor åpnet opp for at en del lokale troende også kunne få plass på seminaret.
Seminarene, som først ble innført av Aril Edvardsen for mange år siden og nå følger alle Troens Bevis sine kampanjer, avsluttes med innvielse og bønn for deltakerne. Dette er et kapittel for seg. – Vi underviser dem og ber deretter om at Den Hellige Ånd skal utruste dem for den oppgaven som venter; nemlig det videre arbeidet med å utbre evangeliet i distriktene omkring, forklarer Mydland.

– Gud er god og han elsker det indiske folk. Den varme, vennlighet, fred og kjærlighet som kjennetegner inderne, gjør at du ikke kan reise derfra uten selv å være sterkt preget av de mange sterke opplevelsene vi får. Gud har for evig og alltid gitt meg en sterk kjærlighet til India, noe som gjør at jeg har bestemt meg for å reise tilbake med årlige møtekampanjer i årene som kommer.

Til vanlig er Harald Mydland redaktør for bladet Troens Bevis. Ved siden av sitt faste arbeide har han også sin egen tjeneste der han holder kampanjer i samarbeid med Troens Bevis sine nasjonale medarbeidere. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter