Brobygging mellom kristne og muslimer

– Dersom Paulus klarte å forkynne evangeliet ut fra en steinstøtte i Aten, har ikke jeg problemer med å klare det samme ut fra Koranen, skriver den kjente forkynneren Bjørnar Heimstad i en artikkel der han forklarer sitt forhold til muslimer og deres hellige bok, Koranen.

 

– Dersom man er av den oppfatning at Allah er djevelen og Koranen en demonisk bok, bør man for Guds, og evangeliets skyld ikke satse på de over én milliard muslimer i verden som sitt primære satsningsområde.
Da bør man heller fortsette å bedrive sitt misjonsarbeid gjennom leserinnlegg i kristelig presse her hjemme.
Jeg har studert litt i muslimenes hellige bok, Koranen. Jeg har kommet så langt i studiet, at jeg per i dag veldig klart skulle kunne forkynne Frelsens evangelium ut fra denne boken. Og da opererer jeg ikke med begrepsforvirring overfor klassisk evangelisk tro.

Tvert om; jeg inkluderer:
1) Guds plan for våre liv,
2) Synd skiller oss fra Gud,
3) Vi kan ikke frelse oss selv,
4) Kristi kors som broen til Livet,
5) Gud frelste gjennom en person, og
6) Ta imot frelsens gave.

Rubbel og bit ut fra Koranen.

Muslimer som konverterer
Nittifem prosent av de få muslimer som kommer til Kristus, forteller historier om hvordan de har blitt utstøtt og forfulgt av sine familier og tidligere venner, bare dager etter at de vitnet om at «de hadde blitt kristne».
Det faktum at en muslim har konvertert til kristendommen, blitt forfulgt fysisk og psykisk, har nok gjort sterke inntrykk på vestlige kristne. Men samtidig har det utelukket vedkommende fra å ha noen som helst innflytelse hos sitt eget folk.
Jeg er av den oppfatning at det å følge Kristus ikke skulle medføre forfølgelser fra andre muslimer, siden Jesus er en av de største profetene i Koranen.

I dag finnes det et voksende antall muslimer som er frelst, lever med Gud og tilber Jesus i muslimske land. Men de har aldri sett på seg selv som «kristne». Ordet «kristen» har nemlig en politisk kobling for muslimer. I stedet ser de på seg selv som virkelige muslimer.
Ordet muslim betyr «overgitt til Gud». Disse nye Kristus-troende leser i Bibelen sammen med sine muslimske venner, og ingen har sparket dem ut av deres hjem og nabolag.
Vi ser også at jøder som blir frelst, kaller seg Messias-troende jøder, ikke kristne. Dette har vi ikke noe problem med å forstå. Men når en muslim får høre evangeliet, tror og tar imot, da har vi hatt den oppfatning at han på død og liv skulle konvertere til kristendommen.
Hvilken utgave av kristendommen, om jeg tør spørre? Kristendommen frelser ingen. Gud sendte frelse gjennom en person – Jesus Kristus. Den som har Jesus, har livet.

Feilslått misjonsvirksomhet
Kirkehistorien viser klart at det er i den islamske verden vi har lyktes aller minst i å formidle Guds gode nyheter. Våre feilslåtte metoder har bygd murer i stedet for broer mellom vestlig og arabisk-muslimsk kultur. Sett fra Guds perspektiv må dette være en av vår tids største tragedier.
Dersom vi skal lykkes i brobygging mellom Kristus og tjue prosent av verdens befolkning – muslimene, må vi fundamentere brofestet til muslimenes oppriktige lengsel etter å behage Gud. Dette er nøkkelen til at Aril Edvardsen har opplevd eventyrlige resultater i den muslimske verden.
Vi har fantastiske nyheter å bringe til våre muslimske venner; at de kan sette sin lit til Kristus som forløser og få visshet om at deres synder er tilgitt, forsikring om at de kommer til himmelen og at de ikke har noe å frykte på Dommens dag.

De tusener som har søkt frelse i våre kampanjer i Pakistan og Sudan bærer vitnesbyrd om dette. For å lykkes må vi bygge broer av forståelse, kommunikasjon og oppriktig kjærlighet. Vi kommer til å fortsette med å bygge der Gud allerede har lagt grunnsteinen.
I oppfølgingsarbeidet arbeider vi nå i Pakistan med å innføre cellefellesskaps struktur. Vi oppmuntrer muslimer som har funnet frelsen i Kristus, til fortsatt å bo blant sine egne, og nå ut til naboer og venner som Kristi vitner. Bare da kan de være salt og lys for den levende Gud.

Koranen
I århundrer har misjonærene fulgt reformatorenes fotspor, og ansett Koranen for å være en djevelsk bok, uten at de har studert den selv.
Muhammed brakte Koranen til araberne, fordi disse ikke hadde noen hellig bok på sitt eget språk. Jødene hadde sine bøker (Det gamle testamentet) på sitt eget språk, og de kristne hadde sine bøker (Bibelen) på sine språk.
Men araberne hadde ikke noen «Bok» på sitt eget morsmål. Veldig mye av det Muhammed siterer i Koranen, hørte han fra jøder som han møtte i Arabia.

Når jeg leser i Koranen finner jeg at den i overveldende grad er pro-Kristus, pro-kristne, og pro-Bibelen. Så Koranen kan i stor grad influere muslimer til å få et rett forhold til Kristus.
Koranen anbefaler muslimer å søke råd og veiledning hos kristne. Koranen forteller at man ikke kan være en god muslim dersom man ikke praktiserer det som står i Torahen, Salmene og Bibelen.

Gud forbereder folkeslagene for evangeliet
Moderne misjonshistorie gir utallige vitnesbyrd om at folkeslagene har blitt forberedt på å motta evangeliet. Lars Skrefsruds suksess blant santalene er et eksempel på dette.
Gud forbereder folk på å motta de gode nyhetene gjennom deg og meg. I utgangspunktet burde muslimene være blant de vi skulle kommunisere lettest med. Vi har mye felles. Og nøkkelen til all fruktbar dialog er å finne fellesnevnere. En bro trenger to brohoder.

Bjørnar Heimstad leder International Gospel Mission og holder sine egne store kampanjer blant verden unådde folkeslag. Ved flere anledninger har han også vært med på Troens Bevis sine kampanjer.

Kilde: Nyhetsmagasinet til International Gospel Mission – IGM i Nordkjosbotn og Troens Bevis bladet.



 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter