Pygmeer og likeverd for kvinner på storslagne konferansedager

Troens Bevis’ misjonær i Kongo samlet kristne og muslimske kvinner for storslagne konferansedager med parader, undervisning og dans i ekte afrikanske stil. Det hele ble avsluttet med et stort korstog for pygmeene.

 

Fra 3. desember samlet Troens Bevis sin misjonær Marie Lugolo Wabibwa kvinner fra 16 kirkesamfunn i 15 dager for å undervise dem om deres egenverd og tjeneste i Guds rike. – En av utfordringene var å vise hvordan selv de som er sultne og fattige kan forkynne og proklamere Guds ord, forteller hun.

Fra 20. til 25. desember holdt Marie så en stor konferanse der kvinner fra alle kirkesamfunn var inviter, sammen med de muslimske kvinnene i området. Marie forteller at de ønsket å sette kvinner fri til tjeneste og oppmuntre dem til å tre ut i sitt kall. Hun ville også påvirke til en massiv holdningsendring mot pygmeene og underviste om deres verdi både i samfunnet og Guds rike. Alle som var interessert ble så invitert til å bli med på et stort korstog for pygmeer fra 22. til 30. januar.

Korstog

Etter tre dager med faste og bønn var kvinnene så klar til å ta imot pygmeene som kom fra forskjellige landsbyer og bosettinger. På grunn av alt forarbeidet blant de forskjellige menighetene, var det flere som nå åpnet dørene sine for innkvartering av pygmeer, noe som ville vært nærmest utenkelig tidigere. Andre menigheter gikk sammen med de muslimske kvinnene og tok på seg ansvaret for matstasjonene, der pygmeene kunne innta måltidene.

– Over 211 personer tok imot Jesus som sin frelser, og vi fikk i stand en oppfølgingsplan, der 5 forskjellige menigheter deltar, oppsummerer Marie.

Brutale kår

I Kongo lever det i dag rundt 500 000 pygmeer, fordelt på 12 stammer. Disse folkeslagene, som kalles Twa, lever ennå på steinaldernivået lik deres slektninger i Rwanda og Burundi. De siste årene er mange tusen pygmeer tvunget ut av jungelen på grunn av krig og tvangsflytting. De lider stor nød og har ikke de nødvendige resurser til å klare seg i samfunnet. I tillegg blir de sett ned på av den øvrige befolkningen og mangler det mest elementære av helsetilsyn og utdanning.

Mari Lugolo Wabibiwa er en av Troens Bevis sine ledende nasjonale misjonærer i Kongo. Hun styrer et stort arbeide for å utbre evangeliet og bedre vilkårene blant pygmeene i Kongos skoger. Da Troens Bevis første gang traff Marie i 2001, hadde hun kontakt med 350 pygméfamilier som hun hjalp. Nå har hun og medhjelperne kontakt med 5 205 familier, som til sammen teller 20 820 personer fordelt på 69 bosetninger.

SE VIDEOKLIPP FRA KONFERANSEN

Dersom du ønsker å være med å gi en gave til Troens Bevis sine rundt 700 nasjonale misjonærer kan du klikke her. Vil du støtte en fast misjonær og ha gleden av å følge den personens arbeide gjennom personlige rapporter, kan du ringe til Sarons Dal på 38 35 75 00. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter