Pangstart for brevskolekontoret i Dakar

Det nye brevskolekontoret i Dakar fikk en pangstart med 10,000 elever etter aksjonen i Senegal. 200 personer besøker nå elevene for personlig oppfølging.

I forkant av Troens Bevis sin kampanje i Senegal i mars, ble det åpnet et nytt brevskolekontor med kurset på fransk, i Dakar. Og de ansatte ved brevskolen blir ikke arbeidsledige med det første. 10,000 personer skrev seg på kurset og har allerede fått den første leksjonen.

– Men foreløpig har vi bare klart å trykke den første av de fem leksjonene i Del 1 av kurset, forteller Rune Edvardsen. Hele kurset består av 2 deler, med 5 leksjoner hver. Det er dessverre pengene det står på, og Troens Bevis får ikke trykket opp resten av brevkurset før flere gaver kommer inn.

I mellomtiden oppsøker nå 200 personer de som skrev seg på brevkurset for å sikre personlig oppfølging.

– At ca. 10,000 frelsessøkende mottok brevkurset som oppfølging er bra, i et land hvor 30 % ikke kan lese og skrive, mener også Aril Edvardsen i etterkant av aksjonen.

Tatt i betraktning at det kun er rundt 3000 evangeliske kristne i landet fra før, er de 10,000 frelsessøkende som tok imot brevkurset et stort gjennombrudd for evangeliet i Senegal. Av en befolking på 11 millioner er 95 prosent muslimer og flesteparten av de resterende animister.

Siden brevkurset ble tatt i bruk i 70-årene har godt over 4 millioner tatt kurset. Ved utgangen av 2005 var det over 900,000 aktive elever på brevskolen, og Troens Bevis har nå 16 kontor som blir drevet i samarbeid med nasjonale misjonærer i forskjellige land.

Troens Bevis er svært takknemlig for alle som vil være med å gi en ekstra gave til brev skolekontoret i Dakar. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter