Store misjonsutfordringer i Afrika

Denne sommeren satser Troens Bevis friskt i Afrika. Først skal Aril Edvardsen ha kampanje i Tanzania, før han drar videre til Ngozi i Burundi, sammen med Burundis president.

Denne sommeren fortsetter Troens Bevis sin storsatsing i Afrika, etter en vellykket kampanje i Senegal i mars. I begynnelsen av august skal Aril Edvardsen holde en stor kampanje i Arusha i Tanzania, der han offisielt avslutter sitt mangeårige misjonsengasjement i landet. Deretter går reisen videre til Burundi hvor han skal holde en stor evangelisk kampanje sammen med landets president.

Over 6000 predikanter vil kommer
Tanzanias regjering stiller Arusha stadion til disposisjon når Aril Edvardsen avslutter sin mangeårige misjonsinnsats i Tanzania. Over 6 000 nasjonale vitner ber om å få være med på Edvardsens predikantseminar, men spørsmålet er om finansieringen kan strekke til for dette.
Tanzania er et av verdens fattigste land og rangeres nå som land nr. 164 på FN’s levekårsindeks, der Norge har ligget på topp de siste 5 årene. Byen Arusha ligger vest for Kilimanjaro-fjellet, i det nordøstlige Tanzania, mot grensen til Kenya.

Fra før har Edvardsen holdt vennskapskorstog og predikantseminar i åtte av Tanzanias strategiske største byer, i perioden 1978-1996. Flere titalls nasjonale misjonærer i landet har også fått underhold.
Kampanje sammen med Burundis president
Etter kampanjen i Tanzania reiser Aril Edvardsen videre til Ngozi i Burundi, hvor han skal holde en evangelisk kampanje sammen med landets president. Presidenten har selv uttrykt ønske om å få være med på denne kampanjen.

President Pierre Nkurunziza ble en troende da han som geriljaleder for CNDD-FDD overvar Edvardsens møte en kveld, skjult under noen busker oppe i fjellsiden. Tre måneder etter omvendelsen leverte Pierre Nkurunziza og flere tusen av hans soldater inn våpnene. I stedet for å for lede geriljabevegelsen i nye opptøyer, gikk han nå aktivt inn og ledet arbeidet for en fredfylt forsoning mellom landets innbyggere. I august 2005 ble han valgt til president i landet.

Inviterer Rune til å holde konserter
Pierre Nkurunziza vil også gjerne at Rune Edvardsen skal bidra med konserter i et program myndighetene skal dra i gang blant ungdommene som driver med sport. Presidenten har også sagt at han i enda større grad vil ta i bruk Aril Edvardsens brevkurs ”Det nye liv” for å hjelpe til med å gjenoppbygge folkets moral.

På grunn av storsatsingen i Afrika denne sommeren står også Troens Bevis foran store økonomiske utfordringer. Som kjent hadde Troens Bevis et etterslep på 3 millioner kroner fra 2005 som må hentes inn igjen. Samtidig fortsetter arbeidet til Troens Bevis for fullt for å nå verdens unådde med evangeliet. Ropet fra Afrikas millioner har aldri vært høyere enn nå.

– 40 millioner vil dø av AIDS de neste tre år i Afrika. Millioner dør av sult og andre sykdommer. Hjelp oss, ber Rune Edvardsen. – Vi må nå disse med evangeliet om Jesus og vinne så mange som mulig for himmelen.
20.-30. mai drar Rune selv til Afrika for å legge til rette for sommerens store kampanjer. I tillegg kommer han til å besøke Troens Bevis sitt humanitære arbeide blant voldtatte jenter og foreldreløse gutter i Øst-Kongo.

Troens Bevis takker alle partnerne som er med på å gjøre de store aksjonene denne sommeren mulig gjennom bønn og gaver. Ønsker du å være med å gi en gave ti misjonsutfordringene i Afrika, kan du klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter