Gud – Jumalla – Mungo – Allah

Blant en del kristne her hjemme og i Vesten har det nå i årevis pågått en debatt om Allah og Gud er den samme. Dette er en meningsløs diskusjon, mener Bjørnar Heimstad.

– Det er lett å sitte i Norge, ha lite å gjøre, og ha formeninger om både det ene og det andre. Dette er en meningsløs diskusjon, så fremt man ikke jobber med å nå arabisk-talende mennesker med evangeliet. Da har man nemlig ikke råd til å bomme i en så viktig sak, sier Heimstad.

Her følger utdrag av en artikkel Bjørnar Heimstad skrev for bladet Troens Bevis:
”Om man kjører ti mil fra Nordkjosbotn, krysser vi grensa til Finland. Der heter Gud Jumalla. Opprinnelig var dette finnenes hedenske gud, som nå har blitt til Den Høyeste. Det nytter ikke å prøve å forandre på det.
Krysser man norskegrensa og drar til Russland, oppdager man at Gud heter Bogh der. «Så høyt har Bogh elsket verden…. ».

Det samiske folk, med sin opprinnelige tilbedelse av naturen, hadde hundrevis av guder. Men Skaperen har alltid blitt kalt Ibmil. Dette respekterte de første misjonærene og bibeloversetterne som dro til Sameland. Samefolket har opplevd flere vekkelser, ikke minst den lestadianske vekkelsen som berørte hele Nordkalotten.

Drar du på europatur, heter Gud Dieu i Frankrike, Dios i Spania, God i England og Gott i Tyskland. Fra uminnelige tider har dette vært navnene på Den høyeste.

I Øst-Afrika, på swahili, kalles Gud Mungo. På norsk er mungo et stygt slengord for en mongoloid. Kaller du noen «mongo», risikerer du å få en blåveis. Sier du Mungo i Øst-Afrika, får du sannsynligvis et Halleluja tilbake.

I Rwanda heter Gud Himana. I Indonesia kalles Han Mansroom. I Kina heter Gud Ting.

På hebraisk heter Gud Eloh/Elah. Og sist, men ikke minst: På arabisk heter Gud ALLAH. Arabisk og hebraiske tilhører samme språkfamilie, og ut fra alle de eksempler jeg her har gitt, er det Allah som høres mest lik det hebraiske navnet for Gud, Elah. På arameisk, som Jesus og hans samtid talte, heter Gud Alah.

Allah i Sudan, Israel og Jordan
Da jeg prekte evangeliet om Jesus Kristus og Johannes 3:16 i Juba, Sudan, i januar i år, oversatte de «Gud» konsekvent til «Allah» (arabisk).
Det samme skjedde da vi var i den arabiske menigheten i Israel, og på predikantseminaret i Amman, Jordan. Her var kristne ledere fra sju nasjoner i Midtøsten. Alt ble oversatt fra engelsk til arabisk, og Gud heter altså ALLAH på arabisk, også gjennomgående i hele den arabiske bibel.

Om man har god tid og ikke vinner mennesker for himmelen, kan man godt sitte her hjemme og skrive leserinnlegg om disse ting. Skal man derimot vinne arabisktalende mennesker for Jesus, er det både mangel på kunnskap, og sårende å si at «Allah er ikke Gud!»

Nei, kjære leser: Allah er det historiske navnet for Gud på arabisk, noe du også kan finne i enhver arabisk bibel.

Tolkingen og forståelsen av gudsbildet
Hvordan man tolker og hva man legger i gudsbildet, er en helt annen sak.
Nazistene hadde inskripsjonen på sine beltespenner: «Gott mit uns», «Gud med oss». Vi tror ikke at Gud var med eller på noen måte hadde noe med nazismen å gjøre. Tvert imot. Men selv om vi ikke deler Hitlers gudsbilde, forsøker vi ikke å forandre Gott i det tyske språket.
Jeg deler heller ikke enkelte ortodokse jøders tolking av Gud (Eloh), eller deres utsagn om at Jesus ble født av ei hore.
Dette med «gudsbildet» er en viktig sak, og her trenges mye Kristus-forkynnelse, ikke minst her i vesten.

Hvem forkynner vi på våre reiser?
For muslimene forkynner vi at Allah sendte Sin Sønn for å frelse oss. I Finland gjorde Jumalla det samme. Vi har respekt for de språk som tales hos de forskjellige folkeslag, og kan til og med bruke det språkmessige som brobygging for å nå inn med evangeliet.
Og ved Guds nåde ser vi at det virker. Folkeslag etter folkeslag, som i årtusener aldri har kjent Jesus, blir nå frelst og høstes inn i Guds rike i store skarer. Det fikk vi se på nytt igjen i det muslimske Senegal.”

Du kan lese hele denne artikkelen i Troens Bevis bladet for mai, 2006. Klikk her for å motta et gratisabonnement. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter