Hva gjør et menneske til en brobygger

Bernhard Kövener, en av Mandals mest kjente kulturpersonligheter, har skrevet en modelleringsoppgave om Aril Edvardsen. Her kan du lese hva som har formet Aril som person og hvorfor han er blitt en internasjonal brobygger.

Bernhard Kövener er en av Mandals mest kjente kulturpersonligheter. Blant annet har han hatt ansvar for byens kino og film. Etter tsunamikatastrofen i Sør-Asia har han stått i fremste rekke for Mandal bys hjelp og gjenreising blant tsunamiofrene på Sri Lanka.

Under sine studier ved ”The Coaching Institute” i Stavanger valgte Berhnard Kövener evangelisten Aril Edvardsen som hovedperson for sin modelleringsoppgave ved instituttet.

I forbindelse med Aril og Kari Edvardsens gullbryllup i år, har Troens Bevis fått Bernhard Köveners tillatelse til å gjengi hans hovedoppgave. Kövener sier at han med denne hovedoppgaven ”har fått stor respekt for Aril Edvardsen som person, og for hans mangeårige og verdensomspennende virksomhet”.

Bernhard Kövener forteller at arbeidet med en modelleringsoppgave gir innsikt i modellpersonens tankemønster, atferd og verdisystem.

– Dette er vesentlig og verdifull informasjon som kan virke inspirerende og drivende for meg og andre personer. Jeg var så heldig å få «ja» fra evangelisten Aril Edvardsen på min forespørsel om han ville være modellpersonen for min oppgave. Mitt valg falt på han, fordi jeg ville lære mer om egenskapene en dyktig brobygger trenger for å oppnå suksess med sitt arbeid. Jeg føler at jeg ikke kunne ha truffet et bedre valg og jeg sender en stor «TAKK» til Aril Edvardsen for sin velvillighet!

I denne oppgaven kan en blant annet lese hva som er Aril Edvardsens 5 viktigste verdier, de viktigste personene i hans liv og hvilken forkynner han har hatt som forbilde.

Du kan også lese hva som motiverer han, hvordan han tar beslutninger og hva slags sjef han er.

– Aril Edvardsen er en utpreget lederskikkelse. Han ser målet og stoler på at andre vet hva de må gjøre for å komme dit. «Unge mennesker må gis tillitt, så får man lojalitet tilbake.» Ukjente faktorer ved oppstart ordner han underveis bl.a. etter sin bestemors motto: «Lykken er ofte bedre enn forstanden».

Oppgaven står på trykk i Troens Bevis bladet for mai 2006. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter