150 sigøynere på konferanse

Over 150 personer deltok på en sigøynerkonferanse i Ukraina i april. 11 søkte frelse, flere vitnet om helbredelser og mange ble sterkt berørt under forbønn.

 

– Over 150 personer deltok på sigøynerkonferansen: ”Gypsies in Christ” i den ukrainske byen Munkacs i Trans-Karpatia, siste uken i april 2006. 11 søkte frelse, flere vitnet om helbredelser og mange ble sterkt berørt under forbønn, forteller Harald Mydland, redaktør for Troens Bevis bladet. Han var invitert som hovedtaler på konferansen og forteller at de også besøkte en av sigøynerlandsbyene utenfor Munkacs.

Sigøynerne i Ukraina og Ungarn har ikke opplevd en slik vekkelse som Romani-folket har andre steder i Europa. Derfor har Troens Bevis i den senere tid gått inn i dette området ved å støtte sigøynermisjonærer og hjelpe til med undervisning og konferanser.

– Nøden og fattigdommen som fins her er nesten utrolig med tanke på at vi her snakker om Europa i år 2006. Vi må sannsynligvis tilbake til lenge før krigen i siste århundre for å finne lignende tilstander i Norge, forteller han.

– De fleste barna får ingen skolegang, med alt hva dette innebærer mht. grunnleggende lese- og skriveopplæring og samfunnsforståelse. Ei 15 år gammel jente gikk høygravid utenfor ett av husene vi besøkte. Mange av hjemme var i mildt sagt elendig tilstand.

– Som en kuriositet nevnes at jeg brakte med tre bagger fullstappet med nye klær (flotte vinterjakker), pluss så mye som vi maktet å ta med i våre egne kofferter. På en måte en dråpe i havet; på den annen side en liten håndstrekning til noen av de mest trengende sigøynerne, forteller han.

Konferansen var tilrettelagt av Jonas Janos, (legg opp link til stykket om han under misjonærer) som er pastor for en sigøynermenighet i Munkacs. Janos får støtte som innfødt evangelist av Troens Bevis.

Deltakerne kom både fra byen og fra sigøynerleirer utenfor Munkacs. Konferansen, som ble holdt i telt, hadde først og fremst undervisning og bevisstgjøring av troende som siktemål.
Håpet er at sigøynerne i ennå sterkere grad vil ta Evangeliet til sine egne og plante nye menigheter.

Etter konferansen gikk turen videre til Ungarn, der flere menigheter med sigøynerarbeide også fikk besøk.
Det er denne visjonen Troens Bevis jobber opp mot i samspill med andre misjoner. Ved å holde mindre predikantseminar, utdanne nasjonale vitner på misjonsskoler og arrangere større sigøynerkonferanser, setter Evangeliet stadig flere hjerter i brann.

Jobber for samme mål

Kalman Harka, som driver Troens Bevis sin brevskole på ungarsk, har mange ungarsktalende sigøynere som elever. Kalman var for øvrig elev ved Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt på 90-tallet etter at han flyktet fra det sovjetstyrte Ungarn. Siden reiste han tilbake til sitt hjemland og tok fatt på arbeidet med å evangelisere og plante menigheter. Og med årene har han fått stadig større nød for sigøynerne. Da menigheten til Jonas Janos startet opp arbeidet i  landsbyen Surte, hadde mye av grunnlaget blitt lagt fordi hundre sigøynere allerede hadde tatt Aril Edvardsens brevkurs gjennom Kalman Harka.

Troens Bevis støtter per i dag 3 personer som virker fullt, eller delvis blant de sigøynerne i Ukraina og Ungarn.

Ønsker du å være med å gi en gave til de godt over 700 nasjonale misjonærene som Troens Bevis støtter kan du klikke her.

 Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter