Nytt gulv i hallen

Denne uken ble nytt gulvbelegg lagt over kunstgressbanen i Sarons Dal-hallen for å gjøre klart for stevneinnrykkene.

I vinter ble det lagt kunstgressbane i Sarons Dal-hallen etter at Troens Bevis inngikk en avtale med Kvinesdal kommune om leie av hallen. Kvinesdal Idrettslag tar seg av selve driften og disponerer hallen fra september til mai måned, men tar hensyn til ekstra behov Troens Bevis måtte ha i løpet av vinterhalvåret. Kvinesdal Idrettslag besørger selv gulvleggingen og dekker utgiftene som følger med.

Flere idrettsgrener, deriblant fotball, friidrett, golf spillere (!) og skateboardere har vært flittige brukere av banen som er blitt et supplement til treningsfasilitetene i Kvinesdalshallen og Kvinesdal fotballstadion.

– Det har vært helt fantastisk, sier Håvard Kator som har trent fotball på kunstgressbanen i vinter. – Noe hardt, men veldig bra.

Gulvet som nå blir lagt over kunstgressbanen består av paneltykke plater som klikkes på plass. Dermed kan de lett fjernes når neste innendørs treningssesong begynner til høsten.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter