Gripende vitnesbyrd fra President

Livet til Burundis president er rene film-manuset. Det er historien om professoren som ble en fryktet geriljaleder. Hardt såret hører han Evangeliet, ber hele landet om tilgivelse og blir valgt til president av sine fiender.

Historien til Burundis president, Pierre Nkurunziza, er uten tvil filmstoff. Under åpningen av sommerens folkemøter i Fredrikstad søndag kveld, fortalte han gripende om sin barndom, oppvekst og etter hvert deltakelse i krigshandlingene som opprørsgeneral i det borgerkrigsherjede Burundi.

Begge foreldrene drept
Han vokste opp uten mor og far, som ble drept av datidens myndigheter og ble tatt hånd om av kristne som tok seg av foreldreløse. Han klarte seg fint på skolen, var godt likt, og utmerket seg tidlig som leder og idrettsmann. Etter hvert ble han utnevnt til professor og underviste ved universitetet.

Måtte flykte
Da krigshandlingene og borgerkrigen brøt ut, måtte han flykte inn i skogene. Hans kone hadde da nettopp født dem en sønn, og var gravid med nummer to. Pierre måtte flykte fra dem alle sammen, og skulle ikke få se dem igjen før hele 10 år var gått.
I hele denne tiden gikk hans kone til kirken og bad til Gud. I dag ser Pierre hvordan Gud holdt sin hånd over ham og beskyttet både ham og familien gjennom disse grufulle årene.

Angrepet og såret
Etter hvert ble han valgt som den største geriljabevegelsen CNDD-FDD`s leder og utnevnt til general. Som general og leder var Pierre hele tiden omgitt av soldater som passet på ham. En dag ble hans gruppe imidlertid angrepet, hvoretter hans livvakter rømte til skogs. Pierre ble såret og den eneste soldaten som var blitt igjen, måtte bære ham i skjul for fienden.

Aril kommer til Burundi
Pierre Nkurunziza ble liggende i leiren dødelig såret og mottok stell og pleie i flere måneder. Mange døde rundt ham. Pierre bad til Gud om at han måtte styrke ham. På denne tiden (i 2002) kom Aril Edvardsen til Burundi for å holde sitt første vennskapskorstog i Bujumbura. Han talte først på et møte til ca. 200 parlamentsmedlemmer, senatorer og ministere.
Da han møtte den daværende presidenten Pierre Buyoya, sa presidenten: ” Jeg har hørt at du forkynner på stadion at Jesus kan forandre menneskenes hjerter. Den kristendom vi fikk fra Europa forandret ikke folks hjerter, for her i landet og i Rwanda og Kongo dreper folk hverandre i store massakrer. Du må snart komme tilbake til Burundi med ditt evangelium!”

Fulgte møtene i skjul
Aril Edvardsen kom tilbake til Burundi i august 2003 og talte først på ny til ca. 200 av landets ledende politikere. Hans store møter på Bujumburas stadion ble overført på Burundis radio og TV.
Pierre Nkurunziza`s kone besøkte møtene og formidlet beskjeder til sin mann, med oppfordring om å lytte til de evangeliske budskapene som Aril Edvardsen hver kveld talte på det store stadion i Burundis hovedstad, Bujumbura.
Opprørsgeneralen Pierre Nkurunziza lå oppe i åsene bak stadion og fulgte med på TV og lyttet også via radio til den kraftfulle og utfordrende forkynnelsen, sammen med mange andre opprørssoldater. Hans hjerte åpnet seg for forkynnelsen, hvoretter han og en rekke medsoldater gav sitt liv til Jesus. Den tøffe opprørsgeneralen ble en Jesu etterfølger, la ned sine våpen og bad senere hele landet om tilgivelse over radio og TV.

Valgt uten valgkamp
To år etter, i 2005, ble han demokratisk valgt til Burundis president. Landet har hele 35 politiske partier, og burde i utgangspunktet hatt mange kandidater å velge mellom til det viktige presidentembete.
– Men takket være Guds nåde og Hans vilje ble jeg valgt. Gud har vært god mot meg. Han hørte min bønn om hjelp og reiste meg opp fra sykesengen, tilgav mine synder og hjalp meg til å bli Burundis president, sa Pierre Nkurunziza til folket i Østfoldhallen. Hans etternavn Nkurunziza betyr: De gode nyhetene.
Enda en fantastisk ting som skjedde var dette: Det var Pierres motstandere som egentlig valgte ham til president. Han drev selv ingen valgkamp, men ble løftet fram av folk som tidligere hadde vært hans fiender.
– Gud har gjort meg kjent. Dere nordmenn er de første utlendinger som har tatt imot dette budskapet mitt. Takket være Guds plan og vilje er jeg her i dette vakre landet, sa Pierre Nkurunziza, som også uttrykte meget stor takknemlighet til sin venn, Aril Edvardsen, for hans møtekampanjer og Troens Bevis’ engasjement i Burundi. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter