Presidentbesøk preget folkemøtene

Burundis president satte sitt tydelige preg på de to første folkemøtene i Fredrikstad da han delte sitt kristne vitnesbyrd og byrden for sitt land.

Burundis president Pierre Nkurunziza satte sitt betydelige og meget positive preg på de to folkemøtene i den flotte Østfoldhallen i Fredrikstad, 10. og 11. juni.

Presidenten ankom Gardermoen fredag 9. juni om ettermiddagen sammen med sin kone og en delegasjon på 16 landsmenn og kvinner. Han ble tatt vel imot av Aril Edvardsen og representanter fra Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), og deretter kjørt i kortesje i pansret bil og limousiner direkte til Fredrikstad kino. Der ble Erling Borgens dokumentarfilm om Aril Edvardsen, ”Himmelen Revner”, vist for inviterte gjester.
I forkant av filmen hilste presidenten folket og uttrykte glede og takknemlighet for anledningen til å besøke Norge, og sin gode venn, Aril Edvardsen. – Han har spilt en viktig åndelig rolle i vårt land. Slike Guds tjenere fortjener at vi ber for dem slik at de kan fortsette å tjene Gud på den måten som Aril Edvardsen gjør, sa presidenten.

Ambassadør for et land under gjenreisning
President Pierre Nkurunziza benyttet anledningen lørdag kveld til å komme med en henstilling til Norge om å bistå hans land i gjenreisningen etter krigene som har herjet denne delen av det afrikanske kontinentet i årtier.
På plattformen denne første kvelden satt Bistand- og utviklingsminister Erik Solheim og lyttet til henstillingen fra president Nkurunziza. Samtalene om bilateral hjelp fra Norge fortsatte mandag etter folkemøtene. Da møtte presidenten Utviklingsminister Solheim og andre norske ledere og representanter fra norske hjelpeorganisasjoner i Utenriksdepartementet i Oslo. Aril Edvardsen hadde bedt regjeringen arrangere kontaktskapende møter for presidenten, som også besøkte   Stortinget, der han ble mottatt av Stortingets vise-president Carl I. Hagen.

Har ledet store reformer
Siden Pierre Nkurunziza overtok som Burundis president har den ene viktige reformen etter den andre blitt innført i landet. De har etablert et nytt forsvar og stablet på beina et politi som er i ferd med å bli en modell for store deler av Afrika.
Folk kan nå leve i fred og trygghet i hele Burundi. Selv FN har begynt å trekke ut sine tropper. Regjeringen har besluttet å frigi alle politiske fanger. Hittil er rundt 5000 fanger satt fri; et sterkt signal i arbeidet for nasjonal forsoning.

Regjeringen har besluttet at alle barn får gratis grunnskoleundervisning. De har nå et stort program for skoleutbygging over hele landet. Videre har de innført gratis medisiner for alle under 5 år. Barnedødeligheten i Burundi har vært den største i verden, men kommer nå til å minske betydelig takket være den viktige beslutningen om gratis medisiner.
Mødre som kommer til fødestuene kommer nå ikke som fanger, men kan føde sine barn i trygge omgivelser, omgitt av personell som vil dem det beste.

– Gud har gjort meg kjent. Dere nordmenn er de første utlendinger som har tatt imot dette budskapet mitt. Takket være Guds plan og vilje er jeg her i dette vakre landet, sa Pierre Nkurunziza, som også uttrykte meget stor takknemlighet til sin venn, Aril Edvardsen, for hans møtekampanjer og Troens Bevis’ engasjement i Burundi.

Vil bruke brevkurset i hele landet 
Under møtene ble det tatt opp en kollekt til Troens Bevis’ brevskole i Burundi. Skolen har hatt enorm tilstrømning av elever etter Aril Edvardsens møtekampanjer i landet. President Pierre Nkurunziza vil at brevkurset skal bli brukt i alle skoler og blant landets væpnede styrker. Han mener at hvis landet skal bli gjenreist økonomisk og materielt, må først landet gjenreises åndelig og moralsk. Dette skal Troens Bevis være med og ta seg av, mens norske myndigheter og hjelpeorganisasjonene skal ta seg av den humanitære, materielle og økonomiske gjenreisning. Rundt 67 000 kroner ble samlet inn, men første opplag på 1 million brevkurs á 10 leksjoner koster 20 kroner pr. brevkurs, som tilsier rundt 20 millioner kroner.

For å lese vitnesbyrdet til presidenten klikk her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter