Indere vil gjerne høre i Evangeliet

På tre måneder har 143 nasjonale misjonærer Troens Bevis støtter i India vunnet 1 641 mennesker for Jesus. 782 av dem er blitt døpt i vann.

 

Troens Bevis har 143 nasjonale misjonærer i India som får fast støtte fra misjonspartnere gjennom Mathew Thomas sitt virke. De er fordelt på 14 stater som dekker store deler av det enorme landet. De 3 siste månedene er det 1 641 mennesker som har tatt imot evangeliet gjennom misjonsinnsatsen deres. De har også døpt 782 personer.

– Noen av misjonærene har svært lave antall døpte fordi misjonærene har problemer med å få tillatelse av hinduene til å døpe, forteller Mathew Thomas. Han driver blant annet en stor bibelskole i Itarsi, der mange av disse misjonærene har vært elever. Der får de undervisning og del i visjonen om å nå de unådde folkegruppene i sitt eget land.

Forbudt å døpe
Arbeidet til misjonærene er tidkrevende og på et helt annet plan enn de store kampanjene som gjerne høster inn tusenvis av frelsessøkende på kort tid. I staten Ghurat er det ikke lov til å døpe noen nå, men de 7 misjonærene som virker her forteller at i løpet av de 3 siste månedene har 12 tatt imot Jesus og 10 er blitt døpt. – Men folk er veldig interessert i å høre Guds ord her, bekrefter de.

Buddhister vil lære om Gud
Misjonærene fra hele landet forteller at de går på fengselsbesøk, ser til pasienter på sykehus, viser film og driver oppsøkende evangelisering med friluftsmøter.

– Mange buddhister er for tiden interessert i å lære om Gud. I de tre siste månedene har mange tatt imot Jesus og 8 har latt seg døpe. Mange syke har også blitt helbredet, skriver Oomen som bor i Vest-Bengal og virker i både Bhutan og Nepal.

Troens Bevis støtter per i dag ca. 700 nasjonale misjonærer i 45 land.
Ønsker du å støtte din egen nasjonale misjonær gjennom Troens Bevis kan du ringe 38 35 75 00. Vil du gi en gave som går til innfødte misjonærer, klikk her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter