Holdt evangeliseringskurs i Polen

I slutten av juli ble det holdt evangeliservingkurs i Lódz i Polen. 30 deltok og 18 kom til tro mens kursdeltagerne ”øvde seg” på gaten.

 

I slutten av juli var Misjonsskolelærer Helge Flatøy invitert til å undervise på et evangeliseringskurs i byen Lodz i Polen. 30 stykker deltok på kurset. De kom fra 5 forskjellige kirkesamfunn og hadde forskjellige oppgaver. En var luthersk prest, andre var ungdomsarbeidere eller aktive på andre plan.
Deltagerne fikk prøve seg på gaten 4 ganger med hjelp fra veileder i løpet av de 5 dagene kurset varte.

Helge forteller at deltagerne var helt forbauset over hvor god kontakt de fikk med folk.

– Vi var bare ute 1 time av gangen, allikevel fikk de be med 18 personer til frelse. Ifølge det de fortalte var dette meget bra til å være i Polen. Og noen av dem de fikk bedt med kom på møte allerede mens vi var der.

Vennskapsevangelisering
Helge forteller at kurset, som heter Personlig Evangelisering, er bygd opp rundt prinsippet at uansett hva utfallet av samtalen blir, skal den som blir kontaktet ha en god opplevelse.

– Over alt der vi kommer forteller de kristne det samme. De har negative erfaringer med gateevangelisering eller husbesøk, eller de har hørt om andre som har det, og føler at det stort sett er nytteløst å snakke med fremmede om troen. Mange er også redde for å ødelegge ved å si noe dumt.
Ifølge Helge lærer kurset dem ganske enkle grep som gjør det lett å komme i gang med en samtale der de kan formidle evangeliet. Samtidig lærer de også hvordan de kan unngå diskusjoner om de fire store fordommene som gjerne kommer på banen i snakk med fremmede, nemlig sex, homofili, alkohol og skapelsesberetningen.

– De fleste er veldig redde for å bli dradd inn i meningsløse diskusjoner fordi de erfaringsmessig vet at da kommer de aldri lengre i samtalen, forteller han.

Sammenligner samtalen med en flytur
Helge forteller at han gjerne sammenligner vennskapsevangelisering med en flytur. Takeoff blir introduksjonen, selve flyturen formidlingen av evangeliet, og landingen der de blir stilt på valg.

Han mener at selve flyturen, eller formidlingen av evangeliet, er der de fleste er ganske flinke allerede. Det er selve introduksjonen der mange har problemer, og avslutningen der en setter folk på valg.

– Det som er viktig å huske er at samtalen alltid foregår med tillatelse. Dette blir etablert under introduksjonen, der den som spør også får ett lite innblikk i hvor den som blir tilsnakket, står i forhold til evangeliet.

– Der denne samtalen fungerer best er utvilsomt der en kontakter folk som har vært på besøk i en menighet, men som vi så i Polen og har erfart også på gaten i Norge, mange mennesker er åpne for evangeliet bare de får det presentert på en grei måte.

Øvelse gjør mester
Helge legger også vekt på at øvelse gjør mester.
– Selv gjorde jeg noen kjempefeil da jeg som nyfrelst gikk på dørene hos folk. Ikke bare skremte jeg dem, men jeg ble motløs fordi jeg så ikke noe frukt av alt jeg gjorde. Men så opplevde jeg noe helt fantastisk da rektoren på bibelskolen i Sarons Dal gikk med meg ut og viste meg steg for steg hvordan en kan prate med fremmede om evangeliet. En helt ny verden åpnet seg for meg, og nå gjør vi det samme overfor andre. Vi viser dem steg for steg hvordan de kan ha en fruktbar samtale om evangeliet både med kjente og ukjente.

For å kontakte Helge Flatøy angående evangeliseringskurs, ring: 38 35 75 00

Han har holdt kurs og hatt god anledning til å prøve ut undervisningen både i Norge, Paraguay, USA og Tanzania.

– Felles for alle steder er at deltagerne sier at det ikke vil virke her, forteller Helge Flatøy. Men han er overbevist om at kurset ikke er kulturelt betinget og at enkle grep kan anvendes enten du vil fortelle naboen om troen din i en liten bygd i Norge eller går på gaten i New York. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter