14 000 arabere på nettbesøk

Bortimot 14 000 arabere besøkte Troens Bevis sin arabiske nettside i august. Nettbruken i araberverden eksploderer i forhold til resten av den globale utviklingen.

 

Etter at Troens Bevis la satellittkanalen ”Miracle” ut live på kanalens internettside, har websiden registrert bortimot 14 000 ”seere”  fra fjerne strøk i august måned.

Arabere i USA, Canada, Australia, Zimbabwe og Tyrkia benyttet Internett til å se på de evangeliske programmene kanalen viser.

Mye besøk i august
5 906 personer som aldri før har besøkt kanalens webside eller sett live streaming av programmene, logget seg inn på www.Miraclechannel.com for første gang i august.

I tillegg fikk websiden besøk av 7 974 som hadde logget seg på tidligere.
Daglig leder for kanalen, Barty Shokralla, er begeistret for disse tallene.
Det betyr at websiden blir pålogget i områder der det i utgangspunktet finnes veldig lite evangelisk stoff på arabisk.

Nettbruken eksploderer
Informasjonsteknologi og web-basert evangelisering åpner dører i den arabiske  verden som aldri hadde vært mulig før. Bortimot 20 millioner i den arabiske verden bruker Internett til å innhente informasjon. Mens bruken av Internett over hele kloden vokste med 189 % mellom Januar i 2000 and Juni i 2006, var veksten i den arabiske verden på 584 %. Nøkterne tall beregner at 7 % i den arabiske verden har tilgang til Internett.*

Stor betydning for evangeliet
Over hele den arabiske verden er det i dag en stor hunger for nyheter, informasjon og underholdning utenfor de restriktive grensene til Islamsk kultur,  tradisjon og myndigheter. Det er også en stor hunger etter å lære mer om Jesus og Bibelen. Mange muslimer er positive til det de hører, men de trenger mer informasjon før de fullt ut kan forstå evangeliet. I største delen av den arabiske verden er den kristne befolkingen på under 1 %, det er vanskelig å innhente denne informasjonen og anledninger til å snakke med andre kristne er veldig sjeldne. Det er derfor Internett har en så stor betydning for evangeliet i den arabiske verden.

* Kilde: Arab World Ministries nyhetsbrev for september 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter