fbpx

Les Berge Furres hilsen til Aril Edvardsen

Professor Berge Furre (SV) sammenligner Aril Edvarsden med en internasjonal Hans Nilsen Hauge i en personlig hilsen i anledning gullbryllupet

Professor Berge Furre, når lærte du Aril Edvardsen å kjenne?

Det var for femti år siden da vi møttes i sivilarbeidsleiren. Vi var jo militærnektere i Havnåsleiren i Østfold.

Var det vanlig å være militærnekter på den tiden?

Ja, det var vel for så vidt det. Det var jo under den kalde krigen, og en del av oss ville ikke være med på atomkrig. Mens andre var vel militærnektere først og fremst utfra en forståelse av Bibelen og kristendommen. Og jeg hadde vel i grunnen begge utgangspunkt.

Dette jo omtrent 50 år siden. Da var altså Aril en ung mann, og da er mitt spørsmål; hvordan var Aril på den tiden?

Han var veldig omvendt, og han var veldig vital, og full av evangelisk glød.

Gjorde han seg gjeldende på leiren?

Å ja, i høy grad. I den leiren var vi til en hvis grad delt. Cirka halvparten var da pinsevenner eller lignende, og de andre var, hva skal vi si, humanister. Det var visse spenninger der. Og min jobb det var å lage kulturkvelder og undervisning og slike ting, og jeg ville at disse gruppene skulle være sammen. Så jeg husker at jeg nærmest tvang Aril til å bli med for han skulle da få denne broderringen med seg. En gang var jeg vel faktisk nede på køya hans og dro han opp. Det blei litt spenninger av dette her, men så tror jeg vi fant fram til et kompromiss. Fordi den flokken han var i lag med hadde skaffet seg en buss og dro da på evangeliske møter omkring i Østfold. Og da fant vi ut at jeg kunne bli med på de møtene, så kunne han være med på mine kulturkvelder.

Så allerede da var han opptatt av å finne gode dialoger og bygge broer?

Ja, jeg vil si at han var det. Han var grei å snakke med og å komme sammen med. Hans glød var jo ikke fanatikerens glød, han hørte jo på andre.

Hvordan vil du beskrive Aril i dag?

Jeg har lyst til å se han litt i lys av Hans Nielsen Hauge. Hans Nielsen Hauge reiste jo landet rundt og Aril Edvardsen reiser jo verden rundt med et buskap. De ligner også hverandre på en annen måte – den folkelige tilnærmingen. Praktisk tilnærming som en i høy grad finner hos Hauge og som en finner hos Aril. Hans forkynnelse er rett på sak og klar, og ikke noen teologiske snurrepiperier. Akkurat som Hans Nielsen Hauge. Så jeg har lyst til å se han som sentral i norsk historie, som en mann som gjør dette landet større ved å være mer spennende, ved at han får stadige nye ideer og initiativ i Jesu navn – som de folkemøtene han driver på med i det siste.

Du har selv vært i Sarons Dal, har du ikke det?

Jo, det synes jeg var storartet da han inviterte meg til å tale der. Og det følte jeg var på en ærefull plass jeg var kommet. Og vi laga vel også der en slags balanse fordi han inviterte meg dit og så inviterte jeg han på et seminar om karismatiske og pentekostale bevegelser, det høres jo fælt ut, pinsebevegelser av ymse slag her på det teologiske fakultetet. Da kom han og holdt en foredrag sammen med teologer fra store deler av verden.

Hva vil du si helt til slutt angående Kari og Aril, de har jo gullbryllup denne sommeren, har du noen ord og si til dem i den forbindelse?

Ja, det kan være mye å si om det. Først og fremst vil jeg jo si gratulerer med gullbryllupet, og den velsignelse de to har fått av hverandre som også har vært Guds velsignelse. Til lykke med dagen.

Berge Furre ble intervjuet av pastor Sten Sørensen for anledningen.

 

 Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter