Flere troende i Tatarstan og Basjkirstan

Aril Edvardsens 3 kampanjer i dette området i 1995 ble grunnlaget for flere menigheter og et fruktbart arbeide for nasjonale misjonærer i dag.

 

Lengst øst i Europa i Ural-Volga området i Russland ligger de to autonome republikkene Tatarstan og Basjkirstan.

I 1995 holdt Aril Edvardsen og hans team møter og 3 korstog både i Tatarstan og Basjkirstan.

Tatarstan  sine  4.5 millioner mennesker er fordelt  48 % tatare, 43 % russere og 9 % andre folkeslag.

Inntil Juni 1995 fantes kun noen få evangeliske menigheter av russere i Tatarstan, med en del frelste tatarer.  Volga-tatarene eller Kazan-tatarene, som de kalles teller ca. 6,5 millioner i hele Ural-Volga området.

Møter og predikantseminar ble holdt i Tatarstans nest største by Nabereznye Chelny , og en kampanje ble holdt i Tatarstans fjerde største by Almetievsk.  Som et resultat ble det opprettet en ny menighet i Almetievsk av russere og tatarer, og en ny tartar-menighet ble grunnlagt i Nabereznye Chelny.  Begge disse menighetene ledes nå av innfødte misjonærer, som må underholdes og støttes med lokalleie en tid fremover, før de blir selvunderholdte.

Aril Edvardsens brevkurs « DET NYE LIV»  er også oversatt og startet opp på tatar. Likeså oversettes ny-testamentet til tatar, og blir trykket av Troens Bevis, fordi de bibeldeler som finnes på tatar er så dyre at de er «ukjøpelige» til massespredning.  De som eier oversettelse holder på copyrighten.

Tatarene, som består av sibir-tatarer og krim-tatarer og teller 7,4 millioner, er i desperat behov for Guds Ord på sitt eget språk.  Tatarene er nominelle muslimer, men er nå meget åpne for evangeliet om Jesus.

Basjkirstan
Basjkirstan ligger øst for Tatarstan og når Uralfjellene i øst.  Her lever 5,6 millioner mennesker (1989) fordelt på 26% tatarer, 25% basjkirer, 42 % russere og 7% andre folkeslag inkludert Nagajbakene.  Også alle disse regnes som unådde folkeslag, d.v.s. de har ikke hørt evangeliet.  Baskirstan har enda færre evangeliske menigheter en Tatarstan. Før juni 1995 fantes det ikke mer enn 2500 evangeliske kristne i hele Basjkirstan, -de fleste er russere.  Baskirene teller til sammen 1 499 000 (1989) og hadde inntil juni 1995 ingen evangelisk menighet og kun en håndfull evangeliske kristne, som går i russiske menigheter.

I Basjkirstan holdt Aril Edvardsen og hans team 2 korstog i hovedstaden Ufa og Octabriskij .  Dette resulterte også i to nye menigheter, som nå ledes av to innfødte misjonærer som må underholdes og støttes med lokalleie en tid fremover.  Likeså finnes det nå en liten evangelisk Basjkir-menighet, den første man kjenner til i Ufa, ledet av en basjkir advokat, som nå har blitt forkynner.

Basjkirene er også nominelle muslimer, men er mer en del av den russiske kultur enn tatarene, selv om basjkirene også er et eget folkeslag med sin egen kultur.

Aril Edvardsen brakte med seg 100 000 russiske nytestamenter til korstogene i Tatarstan og Basjkirstan i juni 1995, 50 000 til hvert land. Alle basjkirene og de fleste tatarene bruker også russisk som språk.  De tusener av frelsessøkende i korstogene fikk også tilbud om Aril Edvardsens russiske brevkurs.

Fostrer tjenester
Nå underholder Troens Bevis 6 nasjonale misjonærer i disse områdene.
De holder sommerleirer for barn, offentlige møter, og driver aktiv fostring av tjenester og disippelgjøring av dem som kommer til tro.

Nylig besøkte et par av de nasjonale misjonærene 2 sykehus der 500 personer fikk et ny testamente som gave samtidig som de fikk høre evangeliet.

Mye av virksomhetene konsentrerer seg om samlinger i privathjem, men Visily forteller at han nå søker de lokale myndighetene om å leie kulturlokaler til den voksende forsmalingen av troende tartarer.

Troens Bevis sitt besøk og støtte til nasjonale misjonærer i Tatarstan og Basjkirstan er en del av misjonsstrategien som går ut på å nå de 530 unådde folkeslag og stammer i det tidligere Sovjetunionen med evangeliet. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter