Alle menigheter i Lister invitert inn i nettverk

Troens Bevis inviterte alle frikirkepastorene i Lister-regionen til en samling i februar. Det ble drøftet hvordan menighetene kan komme i kontakt med den såkalte usynlige menigheten på 50 000 personer i distriktet.

Alle frikirkene i Lister-regionen fikk en invitasjon til å delta på en felles samling 15. februar på bibelskolen i Sarons Dal.

Initiativtaker Jan Egil Omdal, som er markedssjef i Troens Bevis, håper at dette vil være begynnelsen til et nettverk der menighetene kan komme sammen på grunnleggende verdier og utarbeide en ”offensiv, folkelig og kreativ plan” for å fange opp den store andelen av folk som tror, men aldri går på møter.

Oppsiktvekkende tall
Ifølge ferske tall er det 85 % av befolkningen på 148 000 i Vest-Agder som tror på Gud, men bare 12 %, eller 16 000 er aktive i en menighet.

– Hele 45 %, eller 66 000, sier at de identifiserer seg med setningen: ”Jesus døde for mine synder”, men finner det ikke verdifullt eller relevant å gå på møte, i kirke eller bedehus, forklarer Jan Egil Omdal.

– Bare i Vest-Agder betyr det at den største menigheten på  50 000 ikke går i noen menighet, og spørsmålet blir jo hva gjør vi med det, legger han til.

Av Vest-Agders 140 bedehus er det 71 som har mindre enn to møter i året. Lister er det området som har flest bedehus per innbygger og flest nedlagte bedehus per innbygger.

Status i Norge
Tallene på landsbasis er like oppsiktvekkende:

– 75 % sier de tror på Gud: 3 750 000
– 22,5 % kaller seg pers. kristne 1 200 000
– Ytterligere 25 % id, delvis  1 500 000
– 4,5 % går regelmessig 225 000
– 1 av 5 ber daglig 918 843
– 9 % leser ukentlig Bibelen 413 479

Det er med grunnlag i disse tallene at Aril Edvardsen har holdt en rekke folkemøter i Norge sammen med Jan Egil Omdal de 3 siste årene. Hensikten har nettopp vært å komme i kontakt med den usynlige kirken som skjuler seg blant landets befolkning. Folkemøtene fortsetter i flere byer nå til sommeren, blant annet i Lillehammer og Bergen, Skien og på Jæren.

Stiller Troens Bevis til rådighet
Det er med denne erfaringen at markedssjefen nå også stiller mange av Troens Bevis sine resurser til rådighet for å utruste menighetene i Lister-regionen.

I tillegg til fasiliteter kan Troens Bevis tilby kampanjer, menighetsseminar, ungdoms-weekender, konserter, misjonsturer og ledersamlinger for videreutvikling og kompetanseheving.

Ja til nytt nettverk
Det var stor enighet blant de fremmøtte frikirkepastorene om å være med i ett felles nettverk.

– Vi trenger et fora hvor vi som ledere kan ta opp vanskelige tema og egne lederseminar hvor vi som ledere kan utvikle oss, mente Oddvar Steffensen fra Filadelfia i Lyngdal.

– Vi må også sende ut informasjon om arrangementer i ett felles fora og være synlige for hverandre, påpekte han.

Felles webside
Som følge av denne samlingen skal det nå opprettes en felles interaktiv webside med linker til alle de lokale menighetene og deres aktiviteter.

– Vi må knytte relasjoner og vennskap, og derfor trenger vi et nettverk som dette, sa Olav Flatland, pastor i Sion på Vanse, da han tok ordet til slutt.

– Nå gleder vi oss veldig til neste samling 15. mars, da alle statskirkeprestene i Lister har takket ja til å være sammen med oss. Dette er virkelig et spennende samarbeid, poengterer Jan Egil Omdal.

Det var 14 frikirke-pastorer og 5 Troens Bevis-ansatte tilstede på samlingen. På neste samling som skal holdes den 15. mars er også alle statskirkeprestene i Lister-regionen invitert til å delta.

Kilder til statistikker:
SSB
Dawn, norge
Norsk Monitor
VG undersøkelse for 2 -1/2 år sidenFå siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter