Plantet over 20 menigheter i Malawi med hjelp fra Sarons Dal

Med god hjelp fra Sarons Dal har vi vært i stand til å grunnlegge over 20 menigheter de siste årene i sterkt muslimske områder i Malawi, sier tidligere bibelskole elev Solomon NG’imba fra Tanzania.

Malawi, med sine 10,7 millioner mennesker, er blant verdens aller fattigste land, hvor den gjennomsnittlige levealder bare er 37 år. Nærmere 1 million barn er foreldreløse på grunn av AIDS-epedimien.

Siden Solomon NG’imba reiste tilbake til Tanzania etter å ha fullført studier og praksis ved misjonsskolen i Sarons Dal i 1979, har han plantet mange nye menigheter i unådde områder i Tanzania og nabolandene.

Fikk drømmene i Sarons Dal 
– Det var først etter at jeg kom tilbake til Tanzania etter bibelskoleoppholdet i Sarons Dal skoleåret 1979-80, at mine drømmer og visjoner for Afrika virkelig begynte å ta form.

– Jeg begynte å drømme om og nå ut med evangeliet særlig i den østre og sentrale delen av Afrika; nærmere bestemt mitt hjemland Tanzania, videre Kenya, Uganda, Zambia, Malawi, Mosambik, Zimbabwe og Zanzibar, med flere.

– Målet var å forkynne evangeliet for de unådde samt undervise de nasjonale lederne i behovet for å satse på misjon, forteller Solomon NG’imba fra Tanzania, som gjennom sitt år på misjonsskolen i Sarons Dal og etterfølgende kontakt med Troens Bevis, har kunnet realisere sine drømmer om å nå Afrikas unådde folkeslag.

– Jeg levde i bønn og faste i en periode av 10 år. Da med ett begynte Jesus å åpne den ene døren etter den andre for meg i de nevnte nasjonene. I dag har jeg ved Guds nåde kunnet nå i alt 6 nasjoner med evangeliet i det sentrale og østlige Afrikanske kontinent.

– Gud har gitt meg flere ”Timoteus’er” (medhjelpere), som har stått sammen med meg i dette viktige arbeidet. Videre har han også skaffet til veie de nødvendige midler som har gjort det mulig for oss å holde arbeidet i gang gjennom alle disse årene.

Grunnlagt over 20 menigheter
Solomon Ng’imba uttrykker meget stor takknemlig for støtten han har fått fra Sarons Dal gjennom Innfødt Evangelist Misjon.
Også mange av de andre nasjonale misjonærene Solomon har samarbeidet med i flere Afrikanske land, har blitt sendt ut takket være støtten fra Sarons Dal.

– Ja, vi er veldig takknemlige for denne verdifulle hjelpen som har gjort det mulig å holde tempoet oppe i land etter land. Vi har hele tiden oppmuntret nasjonale misjonærer til å gå til nye steder for å grunnlegge menigheter. Uten støtten fra Sarons Dal hadde dette ikke vært mulig.

– Opp gjennom årene har vi sett Jesus berøre mange unge mennesker og gitt dem sterk motivasjon for å plante pionermenigheter, forteller Solomon. I landområdene omkring de store innsjøene i Malawi, har Solomon Ng’imba og hans medarbeidere grunnlagt mer enn 20 menigheter de senere årene i til dels meget sterkt muslimske områder.

Troen Bevis har støttet nasjonale misjonærer i Malawi de siste 10 årene. Troens Bevis sin brevskole i Malawi har 50 000 elever som tar brevkurset ”Det nye liv.”

Ønsker du å være med å gi en gave til dette arbeidet kan du klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter