Samlivskole under Sommerstevnet i Sarons Dal

Nytt av i sommer er samlivskole med Anders Mathias Larsen under stevnet i Sarons Dal. Som prest fant Larsen raskt ut at en vigselsamtale før vielsen ikke var nok. Nå leder han LEVEL som tilbyr samlivskurs under alle livets faser.

Der andre ser hindringer ser Anders Matthias Larsen løsninger.

– Jeg ville gjerne alminneliggjøre det å forebygge problemer som i verste fall kan føre til brudd i ekteskapet, så det vi driver med er ikke terapi, men forebygging, poengterer presten.

Etter tallrike vigselsamtaler med par som drømte om livslange ekteskap, men ikke klarte å fullføre løpet, tok han kontakt med offentlige instanser både i departementet og kommunalt, tok kurs på Modum Bad, søkte permisjon fra prestegjerningen og startet samlivsprosjektet LEVEL i Kvinesdal. Hensikten med LEVEL er å drive forebyggende arbeid for å hindre at parene kommer inn i så store konflikter at de ikke makter å snu.

LEVEL er inne i sitt 3.driftsår i Kvinesdal. Både Flekkefjord og Sirdal har nå også fått sitt eget LEVEL-prosjekt, og målet er å få det inn i alle kommunene i Vest-Agder, for så å bringe det ut i hele landet.

Anders Mattias Larsen forklarer at på grunn av sin allsidige bakgrunn som ordfører, lektor i videregående og prest, har han involvert både kommunen, familiekontoret, helsekontoret, kommunelegen og videregående skole som alle støtter opp om prosjektet. Det er nå også to store bedrifter i distriktet som tilbyr alle ansatte en weekend på disse samlivskursene mot en liten egenandel.

– De ser den økonomiske siden av å ha velfungerende familier blant de ansatte. Som prest ser jeg hva det betyr for familien, barna og alle omgivelsene når et ekteskap går i stykker. Alle lider. Derfor ser jeg at det er så viktig å drive forebyggende, forklarer Larsen.

Etter en samtale med ekteskapseksperten kan enhver bli overveldet over alt som kan gå galt i et parforhold, fra uinfridde forventninger til mislykkede ferier. Men der andre ser problemer, ser presten klare løsninger.

På samlivsskolen under stevnet kommer han til å snakker om enkle, forebyggende grep ektepar kan ta for å ha det godt sammen.

– Det er ofte de små forandringene som gjør store utslag over tid, poengterer Anders Mattias Larsen.

Samlivskolen skjer mandag 16. juli kl. 10:00 – 12:30 i Sarons Dal-hallen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter