Gav 15 000 kroner til bibler på websiden

En kvinne gav denne uken 15 000 kroner til bibler i Kina over Troens Bevis sin webside.

– Det er uten tvil et enormt behov for bibler i Kina, forteller Kåre Stusdal, leder for Innfødt Evangelist-misjonen i Sarons Dal, som med glede tar imot gaven som skal brukes til bibelspredning i Kina.

Troens Bevis har en egen øremerket konto for bibler til Kina.

Stusdal får årlige rapporter fra de 60 kinesiske misjonærene som Troens Bevis nå støtter i Kina. Troens Bevis samarbeider med en annen organisasjon* som er kontaktleddet ut til disse kinesiske misjonærene. Organisasjonen tar seg også av det praktiske arbeidet med bibelspredning, og i begynnelsen av 2007 kunne de fortelle om store behov.

”Vi har distribuert over 205 000 bibler i Kina så langt, men politiet har konfiskert mange av dem og vi får nå rapporter fra menighetsledere at for dette året (2007) er det behov for 300 000 bibler. Noen rapporterer om at de har plantet over 20 menigheter i Shanghai-området, og bare der trengs det nye 5 200 bibler etter at PSB (politiet) konfiskerte dem de hadde. I Gansu-distriktet har hver en troende delt Evangeliet med ti personer, dette har resultert i at det nå er behov for 2 400 bibler”, heter det i den siste rapporten fra Kina.

Økonomisjef i Sarons Dal, Arnold Dragland, gjør imidlertid oppmerksom på at det kommer inn flere store og mindre gaver til Sarons Dal fra mange enkeltpersoner og gjennom forskjellige innsamlinger som han er svært takknemlig for selv om de ikke blir nevnt i et eget stykke!

– Våren er vanligvis den tiden det kommer inn minst gaver og er vanskeligst å komme seg igjennom økonomisk. De faste giverne som overfører midler månedlig er grunnpilaren i vår økonomi. Vi er ubeskrivelig takknemlig for deres engasjement, sier Arnold, som legger til at de fleste større enkeltgavene kommer vanligvis på høsten og rett før nyttår.

*av sikkerhetsmessige grunner nevnes ikke navnet på organisasjonen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter