Gründeren av Europris holder seminar under stevnet

–De som kommer vil få et sett med nøkler som kan være til stor hjelp, både for pastorer så vel som bedriftsledere, sier suksess gründeren Jan Egil Gulbrandsen.

Under sommerstevnet i Sarons Dal  blir det i år ett  helt nytt konsept med seminar for  forretningsledere og pastorer av suksess gründeren Jan Egil Gulbrandsen.
Etter å ha solgt Europriskjeden som over en 10 års periode ble til mer enn 100 butikker, 1000 ansatte og 2 milliarder i omsetning, underviser nå Jan Egil Gulbrandsen, som også er 4 generasjons pinsevenn, i menigheter og på konferanser om ”godt lederskap” og ”suksess kriterier” i business og menighet.

-De som kommer vil få et sett med nøkler som kan bli til stor hjelp, både for pastorer så vel som bedriftsledere, sier han.

Gulbrandsen er 49 år, er oppvokst i Stavanger, og har vært selvstendig næringsdrivende i 30 år. Etter å ha solgt Europriskjeden som han startet sammen med Wiggo Erichsen, driver han nå som internasjonal investor og eiendomsutvikler i Canada og Brasil i tillegg til Norge. Han er daglig leder for ett av verdens største ferie prosjekt i Brasil – ett ”beachfront resort” på 13 kvadratkilometer som vil ha 10 hoteller, 5000 ferieboliger og 20.000 turister når det står ferdig om 10-15 år.

”Business Class Seminar”
Seminaret som Gulbrandsen skal undervise på under stevnet i Sarons Dal heter ”Business class” og er ett nytt konsept, forteller marketssjef Jan Egil Omdal.

-Hensikten er å stimulere og oppmuntre de som går med tanker og ideer til å starte sitt eget, forteller han.

-Med Business Class seminaret håper vi  å oppnå to ting. Det ene er å bygge opp ett nettverk av bedriftsledere der vi  vil forsøke å få til to samlinger i året.  Det andre er at jeg vet at mange bedriftsledere opplever det som ensomt å sitte på toppen og er i behov av å ha et nettverk av likesinnede der de kan finne både vennskap og felleskap, forklarer marketssjefen.

Seminaret, som har fått tittelen ”I HANS NIELSEN HAUGES SPOR”  skjer 20. juli kl. 15:30 i Sarons Dal.

Se hele stevneprogrammet. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter