fbpx

Pinsekristendom øker mest på verdensbasis

Den evangeliske felleskirkelige pinsekristendommen vokser som aldri før. Innen år 2050 vil denne bevegelse nå opp i 1 000 millioner mennesker, skriver Sten Sørensen.

Philip Jenkins, professor i historie og religionsforskning ved Pennsylvania State University, sier i en artikkel at Vestens klassiske kirkesamfunn på den nordlige halvkule er blitt liberale, bibelkritiske og relative når det gjelder Bibelens sannheter, og flyttet grenser når det gjelder bibelsk moral og etikk for å tekkes og få innpass i det moderne samfunn. Disse kirker taper terreng i samfunnet og har liten oppslutning. De bibeltro kirkene som er i Den tredje verden vokser derimot og har fulle hus.

Bomskudd
Vestens kirker har satset på å være relevante og tidsriktige. Det har vært et bomskudd. Framtidens voksende kirker vil være teologisk konservative, tror professor Jenkins.

Litt statistikk over den store pinsefamilien og ”de tre bølger”:
1) Den klassiske pinsebevegelsen teller cirka 66 millioner medlemmer.
2) Den karismatiske bevegelsen av protestanter og katolikker teller cirka 176 millioner.
3) Den tredje bølgen evangeliske åndsdøpte teller 296 millioner, i tillegg til 80 millioner evangeliske kinesere.

Den tredje bølgen teller nå mer enn de to første bølgene til sammen. Denne enhetsbevegelse har en stor framtid også her hjemme, både for ufrelste og for alt Guds folk.

Pinse for alle
Neste høst vil det bli markert at pinsebevegelsen i Norge er hundre år. Jeg syns det er flott at denne markeringen har fått navnet: ”Pinse for alle”. Dermed blir feiringen en tverrkirkelig markering til velsignelse for alle. Det er en erkjennelse av at pinsen er for alt Guds folk.

Vi trenger å stå sammen i et åndsfylt og grensesprengende samarbeid i en evangelisk felleskirkelig pinsekristendom.

Jeg tror ikke det er ønskelig eller riktig at alle menigheter skal gå sammen i samme kirkesamfunn. For tiden er det noen få frittstående menigheter som ønsker å bli med i pinsebevegelsen. Noen steder kan dette være naturlig. Men poenget må ikke være at pinsebevegelsen vokser ved at andre menigheter slutter seg til. Poenget må være at den evangeliske felleskirkelige pinsekristendommen kan samarbeide til felles beste for hele Guds folk, og ikke minst gjøre felles framstøt for å vinne ufrelste!

Kan denne store evangeliske pinsekristendommen stå sammen, vil ressursene være langt større til å nå ut med evangeliet.

Samarbeid på lokalplanet
Skal byer og bygder bli gjennomsyret av evangeliet, trenger en å stå sammen om lokale aksjoner. Det er begrenset hva man klarer som lokal menighet, men sammen med andre på samme sted når en lengre ut. Det er mulig at de tradisjonelle fellesmøtenes tid er forbi, men tiden for tverrkirkelig og felleskristent samarbeid for å nå et lokalsamfunn med evangeliet er ikke over. Samarbeidet må bare finne nye former.

Ikke minst er det viktig med et godt lokalt klima hvor en omtaler hverandre som åndelige søsken. Jeg håper definitivt at tiden er forbi hvor vi fisker i hverandres fiskekummer, og hvor den ene menighets framgang skyldes at andre menigheter mister tilsvarende medlemmer. Jeg håper våre menigheter vokser ved at nye blir frelst og tillagt menigheten!

Samarbeid i bønn
Det viktigste vi kan gjøre i vår tid er å stå sammen i bønn. Vi lever i en alvorlig åndskamp. Avkristningen har nådd langt. Respekten for det hellige er fraværende. Alt er tillatt. I denne tiden rekker det ikke med lunkne menigheter. Bønnetjenesten må prioriteres. Seieren vinnes ved bønn.

Det må gjøres bønn for lokalsamfunnet. For storsamfunnet. For politiske myndigheter. Ikke minst må det bes for våre menighetsmedlemmer slik at de ikke slumrer i en tid som denne.

Tankevekkende
Norge er et såkalt kristent land. 90 prosent av befolkningen er medlem av en kirke. Det er jo oppløftende. Men når bare rundt 5 prosent av befolkningen går jevnlig til gudstjeneste, er det en fallitterklæring! Vi kan ikke slå oss til ro med en slik situasjon.

Jeg leste nylig en tankevekkende artikkel av Ingebrigt Steen Jensen, den kjente reklamemannen og sportsfantasten i fotballklubben Stabekk.

Han spør: ”Hvorfor klarer ikke en kirke å trekke mer enn 100 sjeler til et gratis arrangement med jubel, frelse og fellesskap på menyen, når et fotball-lag fyller 5.500 seter til siste plass, med mye av det samme på menyen, enda det koster 190,- kroner å komme inn?”

Jo, vi har verdens beste budskap. Det tilbyr evig liv. Dette budskapet må tenne oss i brann slik at det også kan skape forandring rundt oss!

Norge er et åpent land for evangeliet – om vi makter å forstå tiden rett – og kommunisere budskapet på en vennlig måte!Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter