Personlige tilbakemeldinger fra folkemøtene

Nå begynner det å kommer tilbakemeldinger fra personer som besøkte Aril Edvardsens 3 folkemøter i mai. En 72 år gammel bergenser forteller at for første gang i sitt liv fikk hun tro til å kalle seg en kristen.

En 72 år gamme kvinne fra Bergen som kom på folkemøtet i Grieghallen fylte ut og leverte trosbekjennelseskortet hun fikk utdelt. Hun meldte seg også på brevkurset fra Troens Bevis, ”Det nye liv.” I sitt første svarbrev skriver hun:

”Jeg har alt fra barnsbein av følt meg som en kristen, uten å ha en direkte frelsesopplevelse. Hadde en fin kristen mor som tok meg med på møter. Dette har fulgt meg gjennom livet, så jeg har alltid følt at jeg har hatt Jesus i hjertet. Og da Aril på folkemøtet i Bergen nå i mai sa: ”Hvis du tror på Jesus og tror at han døde for dine synder, da er du en kristen” Da fikk jeg visshet!”

Får frem at Gud er for oss
En pastor i Norge sendte også nylig et brev til Troens Bevis der han helhjertet gir sin støtte til Aril Edvardsens forkynnelse av evangeliet;

”Jeg opplever at du ved Guds nåde lykkes i å få frem at Gud er for oss mennesker. Han er ikke imot oss. Han kom ikke til verden for å dømme, men han kom for å frelse, tilgi og lege. Det er jo dette som er evangeliet, og det er det du forkynner klart!

Slik virker den tjenesten Gud har gitt deg både inspirerende og korrigerende. Slik har den virket på meg og sikkert på mange andre. Du har en fin balanse i det å være vis i omgang med ikke-troende, samtidig som du er tydelig i ditt budskap om omvendelse til Jesus. Det er utrolig fint å se.”

Aril Edvardsen er å høre på 3 møter under sommerstevnet i Sarons Dal 14.-21. juli der han taler ut fra nerven i stevnets motto: ”Inn i de høyprofetiske tider.” 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter