Fredsallianse mellom Nei til Atomvåpen og Sarons Dal

Pressemelding: Aril Edvardsen har i flere år advart mot hva som kan skje den dagen terrorister får tak i atomvåpen. Ole Kopreitan mener at faren for atomkrig er større nå enn noen gang tidligere. Denne uke møttes de for første gang i Sarons Dal.

De to fredsaktivistene fant fort tonen da de møttes for første gang denne uken i Sarons Dal etter initiativ fra Tore Nærland, den svaksynte lederen for Bike for Peace.

– Jeg hørte hva Aril Edvardsen sa da han åpnet Fredsvarden i Sokndal 2005. Jeg har jobbet sammen med Ola Kopreitan siden slutten av 70 årene, og da bare visste jeg at de to måtte møtes, sier Tore Nærland.

Kopreitan vil hente inspirasjon fra Aril
Selv om Aril Edvardsen og Ole Kopreitan ikke hadde truffet hverandre før, kjente begge to godt til hverandres arbeide. De var også begge sivilarbeidere i Havnåsleiren i 1950-årene med bare ett års skillerom.

– Jeg vil gjerne ha en dialog med Aril. Vi er en sekulær organisasjon som er flink med teknologiske beregninger og tallstørrelser. Men det viser seg at dette ikke når inn til hjertene til folk. Aril har gjennom 50 år vist at han kan nå hjertene. Jeg håper å få noen råd og mye inspirasjon slik at Nei til Atomvåpen kan nå enda bredere ut, sier Kopreitan.

Han forteller at han er overgitt over politikere som er mot atomvåpen i Norge men signerer allianseavtaler gjennom NATO med andre land som både har og er villig til å bruke denne type våpen.

– 90 prosent av den norske befolkingen er imot atomvåpen, ifølge meningsmålinger. Dette demokratiske misforholdet ønsker vi å rette opp, erklærer Kopreitan.

Kan samarbeide med alle
Edvardsen på sin side gjorde det klart at han kan samarbeide med alle som jobber for fred på to teologiske grunnlag. Det ene at han er ett med alle som tror på Jesus, dermed er ikke forskjellige kirkesamfunnstilhørighet noe problem. Det andre er at alle mennesker er skapt i Guds bilde, og har fått en jord å dele og ansvar for gjøre den bedre, mener han.

– Jeg kan jobbe med alle, uansett tro og oppfattning. Hvis Nei til Atomvåpen ber meg om å stille opp, gjør jeg gjerne det, sa Edvardsen.

De fleste muslimer åpne for dialog
Kopreitan hadde flere spørsmål til Edvardsen om hans arbeide i muslimske land. Han var tydelig nysgjerrig på hvordan Aril har lykkes i å holde fredskonferanser og evangeliske kampanjer i land som ofte er fiendtlig innstilt overfor Vesten.

– 80 til 85 prosent av alle muslimer går det an å snakke med, sier Edvardsen, og trekker spesielt frem kampanjer han har hatt i Pakistan, Sudan og Senegal.

– Det var spesielt interessant å være i Senegal i fjor. Vi fikk store oppslag i alle landets medier om fredskonferansen vi holdt på universitet med landets ledende politikere og religiøse ledere. Presidenten vil gjerne være en brobygger for fred mellom det nordlige og det sørlige Afrika, og han var veldig positiv til alt vi gjorde.

Advarer mot fundamentalister av alle slag
Men Edvardsen er rask til å legge til at det er ikke så lenge siden det hersket nærmest ”taliban-tilstander” også i Norge.

– Hvis folk blir fundamentalister og tolker de hellige skrifter bokstavelig, er det ikke en religion som er bedre enn en annen. Vi skal bare gå tilbake til året 1900 da det siste ekteparet fikk kirketukt i Kvinesdal. Det var en lov som sa at alle måtte gå i kirken og til nattverd minst en gang i året. De ble bundet utenfor kirken og pisket på anklene i alles påsyn for ikke å ha gjort dette. Og jeg husker godt skautkledde kvinner som gikk på bedehuset når jeg var ung, forteller han.

Større fare nå enn før
Ola Kopreitan sier det er viktig å forstå hvordan Den tredje verden oppfatter Vesten og hva det er som lager terrorister i utgangspunktet. Han henviser spesielt til USA og Vestens politikk der handel og velstand går på bekostning av de fattige.

Han er også bekymret over at medlemstallet i Nei til Atomvåpen har gått drastisk tilbake de siste årene, tross meningsmålingene som viser at 90 prosent av nordmenn er mot atomvåpen. Samtidig påpeker han at vi har aldri før hatt så mye å frykte som nå.

– Under den kalde krigen og våpenkappløpet ble atomvåpen brukt til avskrekkelse og det var ingen som ville trykke på knappen fordi de visste at det også ville betydd deres egen utryddelse. Han mener situasjonen har forandret seg i dag og at vi har mye å frykte når disse våpnene kommer i hendene til terrorister.

Her deler Aril Edvardsen Ole Kopreitans syn.

– Jeg har preket om teknologiske tegn ut ifra profetiene i Bibelen i mange år. Under Golf-krigen ringte en journalist fra NRK til meg og spurte om jeg trodde dette ville bli det apokalyptiske slaget.

– Jeg sa nei, det trodde jeg ikke. Men den dagen terrorister får tak i atomvåpen kan du komme tilbake. Da blir jeg redd. Og det er jeg nå, sier Edvardsen og henviser til Iran og den eksplosive situasjonen i Midtøsten.

Venter på frihet, likhet og brorskap
Men Aril Edvardsen presiserer at det er ikke dommedag han venter på, men slaget som fører til at Jesus kommer tilbake for å danne fredsrike på jord.

– Da blir det frihet, likhet og brorskap for alle, og det står også at Jesus da skal komme og ødelegge alle som ødelegger jorden, legger Aril til.

Bike for Peace
Tore Nærland var svært fornøyd etter møtet der de to fredsaktivistene som i mange år har jobbet på hver sin kant endelig fikk treffe hverandre. Han er ikke snauere enn at han sier at han mener begge to fortjener Nobels fredspris for deres mangeårige innsats. Men Tore Nærland er ikke uten meritter selv. Siden 1978 da han ledet det første fredsrittet gjennom Nord-Irland, har Nærland syklet sammen med andre nordmenn i 103 land med formål som fred og vennskap, solidaritet, miljø og idrett for alle. I fjor syklet de gjennom Nord-Korea, og nå i august skal de sykle gjennom Burma. Der håper han å få hilse på Burmas store frigjøringsforkjemper, Aung San Suu Kyi. www.bikeforpeace.no

Til Hiroshima og Afrika
Som et konkret resultat av møtet som fant sted i Sarons Dal har nå Aril Edvardsen en stående invitasjon til å delta på verdenskonferansen mot atomvåpen i Hiroshima neste år, og Ole Kopreitan er invitert til å være med å tale til kirkeledere og politikere i Tanzania allerede nå i August.

Se bilder i tykkekvalitet under… 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter