Derfor velger muslimer Jesus

Ifølge en spørreundersøkelse er det kommet frem 3 hovedgrunner til at muslimer velger å følge Jesus.

 

Fra 1991 til 2007 gjorde Fuller Teologiske Seminar en spørreundersøkelse blant 750 muslimer som hadde bestemt seg for å følge Jesus. Deltagerne kom fra 30 land og 50 etniske grupper, og representerte alle de største muslimske områdene i verden.

Livsstil

Livsstilen til de kristne var den viktigste enkeltårsaken til at deltagerne ville lære mer om Jesus. En sufi-muslim fra Nord-Afrika forklarte med anerkjennelse hvordan han ikke opplevde forskjell mellom liv og lære blant de kristne han så.

En egypter sammenlignet kjærligheten han møtte fra en kristen gruppe ved universitet i Kairo i forhold til den ukjærlige behandlingen han hadde fått av de muslimske medstudentene og de ansatte ved universitet i Medina.

En kvinne fra Oman sa at de kristne behandlet kvinnene likeverdige som mennene. Andre kommenterte kjærlige kristne ekteskap. En marrokansk mann fortalte at han opplevde vennlighet fra sine tidligere svigerforeldre etter en vanskelige skillsmisse.

Bønnesvar og helbredelse

Den nest viktigste årsaken var bønnesvar og helbredelse. Det som gjorde sterkt inntrykk her var spesielt Guds kraft som ble synliggjort gjennom bønnesvar og legedom. En muslim fra Nord-Afrika fortalte at de hadde bedt sine kristne naboer om å be for datteren deres som var blitt veldig syk, og som deretter ble helbredet.

I Senegal ble en mann anbefalt å oppsøke de kristne etter at den muslimske åndelige lederen ikke klarte å helbrede mannen.

I Pakistan var det en funksjonshemmet jente som ikke ble frisk etter en pilegrimstur til Mekka, men som ble helbredet først etter at hun kom tilbake og ble bedt for av kristne.

Misnøye

Den tredje største faktoren var misnøye med typen Islam de hadde opplevd. Flere følte at Koranen la større vekt på Guds straff enn hans kjærlighet. En mann fra Java kunne ikke skjønne hvorfor all liturgien måtte være på arabisk og sa: «Skjønner ikke Gud indonesisk?»

Andre prostesterte mot det militære aspektet i Islam og Islamsk lov, som de mente ikke klarte å forandre hjertene eller samfunnet.

Drømmer og visjoner

Deretter var det flere som var kommet til Jesus gjennom drømmer og visjoner. Mange muslimer ser på drømmer som en forbindelse mellom den synlige og usynlige verden, og drømmene fikk flere muslimer til å oppsøke bibelen eller kristne.

I Algeria fikk en kvinne en visjon av sin bestemor som kom inn i rommet og sa «Jesus er ikke død, han er her.» I Israel drømte en araber at hans døde far sa: «Følge pastoren. Han vil vise deg den rette vei.»

Løftet om frelsen

Men selve evangeliets kjerne, spesielt frelsen og tilgivelse, var også noe som tiltrakk flere av muslimene. Fordi koranen sier at Gud tilgir dem han selv vil og straffer dem han vil, er mange muslimer aldri sikre på frelsen. En egypter fortalte at han var tiltrukket av kristendommen fordi den forkynte at folk kan være sikre på at de er akseptert av Gud.

Rapporten fra Fuller Teologiske Seminar konkluderer med at for det meste så svarte ikke deltagerne at det var politiske eller økonomiske omstendigheter som påvirket dere bestemmelse om å følge Jesus. Men, sier den, det er vanskelig å ikke legge merke til at iranere, pakistanere, afghanere, bengalesere og algeriere ble mer mottagelige etter langvarig politisk uro eller forsøk på å innføre islamistisk lov.

Flest blir kristne

På verdensbasis er det flere som blir kristne enn muslimer, selv om den årlige veksten blant muslimer er 1,81 prosent i forhold til 1,23 prosent for kristne.

Årsaken til dette er enkel å forklare. Det er i utgangspunktet flere kristne i verden, så bare for å opprettholde denne andelen, som er cirka en tredjedel av verdens befolkning, må et større antall bli kristne hvert år. Den største andelen av vekst blant muslimer er fødsler, mens det blant protestanter, spesielt blant evangeliske og pinsevenner, skyldes omvendelser, konkluderer rapporten fra Fuller Teologiske Seminar i California.

For å se hele rapporten, klikk her. www.christianitytoday.com/ct/2007/october/42.80.html



 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter