1100 elever på ny skole i Burundi

Burundis president åpnet Troens Bevis sin nye barne- og ungdomsskole i Gitega for 1100 elever. I tillegg rommer den en bibelskole med plass til 250 elever.

 26. november ble den nye skolen i Gitega offisielt åpnet av landets president, Pierre Nkurunziza. Skolen har både barneskole, ungdomsskole og bibelskole med 23 klasserom, 3 kantiner, lærerværelse, kontor for rektoren og en egen data avdeling til opplæring av elevene, forteller biskop Charles Nduwumukana. Biskopen er Troens Bevis sin hovedoppsynsmann i Burundi og hans egen menighet har  finansiert 6 av klasserommene i skolen som de driver som en egen bibelskole.
Biskopen sier også at elevene kommer til å gå igjennom brevskolekurset til Troens Bevis, ”Det Nye Liv.”

– Jeg fortalte presidenten under åpningen av skolen at vi ønsker å hjelpe de fattige barna, spesielt i barneskolen. Mange av dem kommer på skolen uten å ha fått noe å spise, og vi vil gjerne gi dem ett måltid mat og har derfor begynt å bygge en egen kantine for dette formålet, og jeg appellerte til myndighetene om støtte til dette matprogrammet, sier Charles.

Bygget etter forespørsel fra presidenten
Skolen ble bygget etter en spesiell forespørsel fra Presidenten. Pierre Nkurunziza er blitt en personlig venn av Aril Edvardsen etter at han kom til tro under Edvardsens kampanje i Bujumbura i 2003.

Etter at han ble valgt til president i 2005 har han startet store reformer  i landet og har blant annet bestemt at grunnskolen skal være gratis for alle barn. Problemet er at landet ikke har nok skoler. Nasjonen strever fremdeles etter den mangeårige borgerkrigen som har ført til at det er blitt ett av verdens fattigste land.

Presidenten har  bestemt at brevskolekurset til Troens Bevis, ”Det Nye liv”, også skal brukes i skolene og i de militære interneringsleirene der tusenvis av soldater  bor i overgangen til det sivile liv.

– Presidenten var veldig glad for å se hvor stor skolen er blitt, og gratulerte oss for alt det vi allerede hadde gjort. Han presiserte at dette var til stor hjelp for landet generelt og av stor betydning for Burundis befolkning, sier biskopen.

Det er midler som er samlet inn gjennom Dina Stiftelsen, Aril Edvardsen sine folkemøter og partnere fra Danmark som betaler for skolen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter