Tøffe misjonærer blir pastorer for unådde mennesker

Er du villig til å bo mange mil fra nærmeste landsby, steke maten over åpen ild og leve på ris og grønnsaker de fleste dagene i uken? Det sier indiske misjonærer som blir innsatt som pastorer i unådde områder ja til.

– Du må være veldig overgitt til Gud for å klare de utfordringer som du møter i hverdagen, forteller Daisy Stalin, som har hovedoppsynet med Troens Bevis sine 15 nasjonale misjonærer i Chennai (tidligere Madras) i India.

Daisy, som er enke og har tatt over oppgavene til mannen Joseph Stalin, (hans foreldre var kommunister) en av Troens Bevis sine høyt skattede tilsynsmenn i India i flere år, forteller at hun har besøkt misjonærene som virker i landsbyene rundt Chennai.

– Det var veldig spennende å se hvordan Den Hellige Ånd virker i mennesker som hører Ordet, det er mange som kommer til tro og det er stadig dåp av nye troende.
Vi har kartlagt Chennai og delt områder opp i grupper for å sørge for at alle landsbyene skal få anledning til å høre evangeliet. Og så snart noen er klare til å bli døpt på ett unådd område, innsetter vi en misjonær til pastor for å ta seg av de nye troende på stedet, sier Daisy.

Men å bli en pastor i disse områdene er ikke spøk. En misjonær som blir innsatt som pastor må være innstilt på:
– å bo mange mil fra nærmeste by eller landsby.
– å gå eller sykle til nærmeste markedsplass.
– å steke maten over åpen ild og hente vann i den lokale brønnen.
– å leve på ris og grønnsaker de fleste dagene i uken.

I tillegg kan heller ikke en pastor forvente å få fast lønn hver måned fra menigheten han betjener, da medlemmene ofte er fattige og ikke har penger selv. I stedet gir de overskuddet av innhøstningen til pastoren, forklarer Daisy.

– En slik pastor trenger støtte og oppmuntring og det er grunnen til at jeg reiser rundt og besøker alle utsendte pastorer i landsbyene. De gjør alle en fantastisk jobb og har sagt seg villig til å tjene Gud under enkle kår for at folket her skal få høre om Jesus, sier hun.

Evangelistene benytter også brevkurset ”Det nye liv” som et hjelpemiddel i sitt arbeid. På den måten får de også inn elever til Troens Bevis sin brevskole i Chennai som inntil nå har hatt 47 000 brevskoleelever. I 2007 fikk denne skolen 1800 nye elever. Over 90 prosent av dem som tar brevkurset ”Det nye liv” forteller at de har tatt imot Jesus som sin frelser når de er ferdige med kurset.

Troens Bevis har flere nasjonale misjonærer fra en rekke land som bare venter på underhold før de går i gang med arbeidet. Er du interessert i å vite mer om hvordan du kan få din egen ”stedfortreder” på misjonsmarka gjennom en nasjonal misjonær, kan du sende en mail til [email protected] eller ringe 38 35 75 00. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter