Sudanske kvinner får nytt livsgrunnlag

400 sudanske kvinner har fått både levebrød og et nytt trosfundament gjennom arbeidet til 5 av Troens Bevis sine nasjonale misjonærer i Sudan. De har nemlig gått på sykurs!

 

Mary Mahek er enke og bor i en flyktningleir i Jeberona. For å forsørge sine 5 barn har hun solgt ulovlig tobakk og alkohol, noe som også har gitt henne andre problemer.

Da hun nylig ble en kristen begynte hun å be om hjelp til en annen måte å fø familien på. Plutselig var hun en av hundre utvalgte kvinner som fikk tilbud om å begynne på et 5-måneders sykurs. Da kurset var ferdig fikk alle en symaskin.

– Nå har jeg bare ett ønske og det er at jeg skal få fø familien min på lovlig vis og at jeg skal få bruke det jeg har lært på bibelundervisningen jeg fikk sammen med sykurset, til Guds ære, sa Mary Mahek da hun mottok symaskinen på avslutningsfesten for kurset.

Hun er en av 400 kvinner som har fått gå på sykurset som er et prosjekt som ledes og drives av 5 av Troens Bevis sine nasjonale misjonær i Sudan gjennom deres eget prosjekt som heter ”Wells of Salvation.” Disse kvinnene har nå fått en mulighet til å skaffe seg en inntekt og et levebrød. Mange av dem begynner også å undervise andre kvinner når de kommer hjem til sine egne landsbyer.

– Nå vet jeg at Herren har omsorg for meg også, sa Shadiya Soliman Tutu som kommer fra Moro-stammen og bor i en flyktningleir. I løpet av sykurset hun gikk på, som var ferdig i september i 2007, tok hun også imot evangeliet etter å ha fulgt med på bibelstudiene.

Mary Hana Kukuk kommer fra Anuru-stammen og bor i Mebda. Hun solgte te og kaffe til folk på markedsplassen, men det var ikke nok til livets opphold. Under festen utrykte hun stor takknemlighet for at hun hadde lært å sy og fått sin egen sysmaskin slik at hun nå kan forsørge familien sin. Hun fortalte at hun hadde lært mye på kurset, også om hvordan hun bedre skulle behandle sin mann og barn. Nå fortalte hun om hvordan dette hadde gitt henne et rikere familieliv.

– Nå er vår bønn til Gud at Han skal fortsette å gi oss hundre sysmaskiner til neste kull, samt at alle lærerne skal få støtte til å undervise kvinnene som kommer. Vår tillit til Gud vakler ikke, og nå ber vi at Han sørger for oss for kullet som begynner i mars i 2008. der 100 nye damer er invitert til å ta kurset, forteller Mourice som leder prosjektet. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter